Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 130: Luyện tập Các số có 5 chữ số

Giải vở bài tập Toán 3 bài 130: Luyện tập số có 5 chữ số Vở bài tập Toán 3 tập 2 trang 55 có đáp án chi tiết giúp các em học sinh luyện tập các kiến thức về cấu tạo số có 5 chữ số, vận dụng và các bài tập liên quan. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 55 câu 1

Viết (theo mẫu):

Viết số

Đọc số

26 403

hai mươi sáu nghìn bốn trăm linh ba

21 600

89 013

89 003

98 010

Đáp án và hướng dẫn giải:

Viết số

Đọc số

26 403

hai mươi sáu nghìn bốn trăm linh ba

21 600

hai mươi mốt nghìn sáu trăm

89 013

tám mươi chín nghìn không trăm mười ba

89 003

tám mươi chín nghìn không trăm linh ba

98 010

chín mươi tám nghìn không trăm mười

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 55 câu 2

Viết (theo mẫu):

Đọc số

Viết số

Năm mươi ba nghìn bốn trăm hai mươi

53 420

Sáu mươi ba nghìn bốn trăm

Bảy mươi lăm nghìn

Năm mươi sáu nghìn không trăm mười

Chín mươi nghìn không trăm linh chín

Đáp án và hướng dẫn giải:

Đọc số

Viết số

Năm mươi ba nghìn bốn trăm hai mươi

53 420

Sáu mươi ba nghìn bốn trăm

63 400

Bảy mươi lăm nghìn

75 000

Năm mươi sáu nghìn không trăm mười

56 010

Chín mươi nghìn không trăm linh chín

90 009

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 55 câu 3

Nối (theo mẫu):

Giải vở bài tập Toán 3

Đáp án và hướng dẫn giải:

Giải vở bài tập Toán 3

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 55 câu 4

Tính nhẩm:

5000 + 100 =

7400 – 400 =

2000 ⨯ 3 + 600 =

8000 : 2 + 2000 =

6000 – (5000 – 1000) =

6000 – 5000 + 1000 =

7000 – 3000 ⨯ 2 =

(7000 – 3000) ⨯ 2 =

Đáp án và hướng dẫn giải:

5000 + 100 = 5100

7400 – 400 = 7000

2000 ⨯ 3 + 600 = 6600

8000 : 2 + 2000 = 600

6000 – (5000 – 1000) = 2000

6000 – 5000 + 1000 = 2000

7000 – 3000 ⨯ 2 = 1000

(7000 – 3000) ⨯ 2 = 8000

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 131: Số 100 000

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 130: Luyện tập Các số có 5 chữ số. Ngoài các bài tập môn Toán 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

..................

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2020-2021 VnDoc biên soạn

Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020-2021

Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020-2021

Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020-2021

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2020-2021 Hay chọn lọc

Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020-2021

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020-2021

Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020-2021

Đánh giá bài viết
15 5.619
Sắp xếp theo
    Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm