Giải vở bài tập Toán 3 tập 2: Tự kiểm tra chương 3

Giải vở bài tập Toán 3: Tự kiểm tra chương 3

Giải vở bài tập Toán 3 tập 2: Tự kiểm tra chương 3 trang 50 Vở bài tập Toán 3 có đáp án đầy đủ, chi tiết cho các em học sinh tham khảo củng cố, luyện tập và hệ thống lại tất cả các dạng bài tập đã học trong chương 3, các số đến 10000. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập trang 50 Vở bài tập Toán 3 tập 2

Phần 1. Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Số liền sau của 4279 là:

A. 4278

B. 4269

C. 4280

D. 4289

Câu 2. Trong các số 5864; 8654; 8564; 6845; số lớn nhất là:

A. 5864

B. 8654

C. 8564

D. 6845

Câu 3. Trong cùng một năm, ngày 23 tháng 3 là thứ ba, ngày 2 tháng 4 là:

A. Thứ tư

B. Thứ năm

C. Thứ sáu

D. Thứ bảy

Câu 4. Số góc vuông trong hình bên là:

Giải vở bài tập Toán 3

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5. 9m 5cm = … cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 14

B. 95

C. 950

D. 905

Phần 2.

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

5947 + 3528

8291 – 635

2817 ⨯ 3

9640 : 5

Câu 2. Có 5530l nước chứa đều trong 5 thùng. Hỏi 3 thùng như thế chứa bao nhiêu lít nước?

Đáp án và hướng dẫn giải

Phần 1.

1. Đáp án C. 4280

2. Đáp án B. 8654

3. Đáp án C. Thứ sáu

4. Đáp án B. 3

5. Đáp án D. 905

Phần 2.

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 3

Câu 2.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Số lít nước chứa trong một thùng là:

5530 : 5 = 1106 (l)

Số lít nước chứa trong ba thùng là:

1106 x 3 = 3318 (l)

Đáp số: 3318l

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 126: Luyện tập làm quen với số liệu thống kê

Đánh giá bài viết
24 3.821
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm