Giải bài tập trang 57 SGK Toán 1: Luyện tập phép trừ trong phạm vi 4

Lời giải bài tập trang 57 SGK Toán 1

Giải bài tập trang 57 SGK Toán 1: Luyện tập Phép trừ trong phạm vi 4 với lời giải đầy đủ chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng bài tập trong phạm vi phép trừ 4. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 57 SGK Toán 1: Luyện tập Phép trừ trong phạm vi 4 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 57/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 57 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 57 SGK Toán 1

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 57 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 57 SGK Toán 1

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính

4 - 1 - 1 = 4 - 1 - 2 = 4 - 2 - 1 =

Hướng dẫn giải

4 - 1 - 1 = 2 4 - 1 - 2 = 1 4 - 2 - 1 = 1

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Điền dấu >; <; =

3 - 1....2 3 - 1.....3 - 2

4 - 1....2 4 - 3.....4 - 2

4 - 2....2 4 - 1.....3 + 1

Hướng dẫn giải

3 - 1 = 2 3 - 1 > 3 - 2

4 - 1 > 2 4 - 3 < 4 - 2

4 - 2 = 2 4 - 1 = 3 + 1

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Giải bài tập trang 57 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 57 SGK Toán 1

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 59 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 5

Đánh giá bài viết
2 2.545
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm