Giải bài tập trang 51 SGK Toán 1: Số 0 trong phép cộng

Giải bài tập trang 51 SGK Toán 1

Giải bài tập trang 51 SGK Toán 1: Số 0 trong phép cộng với lời giải và đáp án chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập số 0 trong phép cộng. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 51 SGK Toán 1: Số 0 trong phép cộng (bài 1, 2, 3, 4 trang 51/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

1 + 0 = 5 + 0 = 0 + 2 = 4 + 0 =

0 + 1 = 0 + 5 = 2 + 0 = 0 + 4 =

Hướng dẫn giải

1 + 0 = 1 5 + 0 = 5 0 + 2 = 2 4 + 0 = 4

0 + 1 = 1 0 + 5 = 5 2 + 0 = 0 0 + 4 = 4

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 51 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 51 SGK Toán 1

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Số

1 + ...= 1 1 + ...= 2 ....+ 2 = 4

...+ 3 = 3 2 + ...= 2 0 + ....= 0

Hướng dẫn giải

1 + 0 = 1 1 + 1 = 2 2 + 2 = 4

0 + 3 = 3 2 + 0 = 2 0 + 0 = 0

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết phép tính thích hợp

Giải bài tập trang 51 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 51 SGK Toán 1

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 52 SGK Toán 1: Luyện tập Số 0 trong phép cộng

Đánh giá bài viết
1 3.200
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm