Giải bài tập trang 62 SGK Toán 1: Luyện tập Số 0 trong phép trừ

Lời giải bài tập trang 62 SGK Toán 1

Giải bài tập trang 62 SGK Toán 1: Luyện tập số 0 trong phép trừ với lời giải đầy đủ chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng bài tập số 0 trong phép trừ. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 62 SGK Toán 1: Luyện tập số 0 trong phép trừ (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 62/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

5 - 4 = 4 - 0 = 3 - 3 = 2 - 0 = 1 + 0 =

5 - 5 = 4 - 4 = 3 - 1 = 2 - 2 = 1 - 0 =

Hướng dẫn giải

5 - 4 = 1 4 - 0 = 4 3 - 3 = 1 2 - 0 = 2 1 + 0 = 1

5 - 5 = 0 4 - 4 = 0 3 - 1 = 2 2 - 2 = 1 1 - 0 = 1

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 62 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 62 SGK Toán 1

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính

2 - 1 - 1 = 3 - 1 - 2 = 5 - 3 - 0 =

4 - 2 - 2 = 4 - 0 - 2 = 5 - 2 - 3 =

Hướng dẫn giải

2 - 1 - 1 = 0 3 - 1 - 2 = 0 5 - 3 - 0 = 2

4 - 2 - 2 = 0 4 - 0 - 2 = 2 5 - 2 - 3 = 0

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Điền dấu <, >, =

5 - 3 ....2 3 - 3 ....1 4 - 4 ....0

5 - 1 ....3 3 - 2 ....1 4 - 0 ....0

Hướng dẫn giải

5 - 3 = 2 3 - 3 < 1 4 - 4 = 0

5 - 1 > 3 3 - 2 = 1 4 - 0 > 0

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Viết phép tính thích hợp

Giải bài tập trang 62 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 62 SGK Toán 1

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 63 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Đánh giá bài viết
5 2.812
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm