Giải bài tập trang 180 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 180 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 180 SGK Toán 1: Luyện tập chung có đáp án chi tiết tương ứng với từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập Toán lớp 1, ôn thi cuối năm. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 179 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 180 SGK Toán 1: Luyện tập chung (bài 1, 2, 3, 4 trang180/SGK Toán 1)

Bài 1: a) Viết số liền trước của mỗi số sau:

35; 42; 70; 100; 1.

..............................

b) Viết số liền trước của mỗi số sau:

9; 37; 62; 99; 11.

.........................

Bài 2: Tính nhấm:

14 + 4 = 29 - 5 = 5 + 5 = 10 - 2 =

18 + 1 = 26 - 2 = 38 - 2 = 42 + 0 =

17 + 2 = 10 - 5 = 34 - 4 = 49 - 8 =

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

43 + 23 60 + 38 41 + 7

87 - 55 72 - 50 56 - 5

Bài 4: Hà có 24 viên bi đỏ và 20 viên bi xanh. Hỏi Hà có tất cả bao nhiêu viên bi?

Hướng dẫn giải

Bài 1:

a) Số liền trước số 35 là số 34.

Số liền trước số 42 là số 41.

Số liền trước số 70 là số 69.

Số liền trước số 100 là số 99.

Số liền trước số 1 là số 0.

b) Số liền sau số 9 là số 10.

Số liền sau số 37 là số 38.

Số liền sau số 62 là số 63.

Số liền sau số 11 là số 12.

Bài 2:

14 + 4 = 18 29 - 5 = 24

18 + 1 = 19 26 - 2 = 24

17 + 2 = 19 10 - 5 = 5

5 + 5 = 10 10 - 2 = 8

38 - 2 = 36 42 + 0 = 42

34 - 4 = 30 49 - 8 = 41

Bài 3:

Giải bài tập trang 180 SGK Toán 1

Bài 4:

Số viên bi Hà có tất cả là:

24 + 20 = 44 (viên bi)

Đáp số: 44 viên bi.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 181 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Đánh giá bài viết
5 1.763
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm