Giải bài tập trang 178 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 178 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 178 SGK Toán 1: Luyện tập chung có đáp án chi tiết tương ứng với từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập Toán lớp 1, ôn thi cuối năm. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 176 SGK Toán 1: Ôn tập các số đến 100 (tiếp)

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung – SGK toán 1 (bài 1, 2, 3, 4 trang 178/SGK Toán 1)

Bài 1: Viết số:

Năm, mười chín, bảy mươi tư, chín, ba mươi sáu, sáu mươi chín, không, bốn mươi mốt, năm mươi lăm.

Bài 2: Tính:

a)

4 + 2 = 10 - 6 = 3 + 4 = 14 + 4 =

8 - 5 = 19 + 0 = 2 + 8 = 18 - 5 =

3 + 6 = 17 - 6 = 10 - 7 = 12 + 7 =

b)

Giải bài tập trang 178 SGK Toán 1

Bài 3:

35....42 90....100 38...30 + 8

87... 85 69....60 46...40 + 5

63....36 50....50 94...90 + 5

Bài 4: Một băng giấy dài 75cm, em cắt bỏ đi 25cm. Hỏi băng giấy còn lại dài bao nhiêu xăng - ti- mét?

Hướng dẫn giải

Bài 1:

Các số là: 5, 19, 74, 9, 38, 69, 0, 41, 55.

Bài 2:

a)

4 + 2 = 6 10 - 6 = 4 3 + 4 = 7 14 + 4 = 18

8 - 5 = 3 19 + 0 = 19 2 + 8 = 10 18 - 5 = 13

3 + 6 = 9 17 - 6 = 11 10 - 7 = 3 12 + 7 = 19

b)

Giải bài tập trang 178 SGK Toán 1

Bài 3:

35 < 42 90 < 100 38 = 30 + 8

87 > 85 69 > 60 46 > 40 + 5

63 > 36 50 = 50 94 < 90 + 5

Bài 4:

Số xăng-ti-mét băng giấy còn lại dài là:

75 - 25 = 50 (cm)

Đáp số: 50cm.

Đánh giá bài viết
1 1.487
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm