Giải bài tập trang 148, 149 SGK Toán 1: Giải Toán có lời văn (tiếp theo)

Giải bài tập trang 148, 149 SGK Toán 1: Giải Toán có lời văn (tiếp theo)

Giải bài tập trang 148, 149 SGK Toán 1: Giải Toán có lời văn (tiếp theo) giúp các em học sinh ôn tập nắm được các kiến thức cơ bản về cách giải Toán có lời văn như cách tìm hiểu bài, tóm tắt, giải bài toán, giải bài toán có lời văn đơn giản. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 147 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài Giải toán có lời văn – SGK toán 1 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 1 trang 148, 149)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Có 8 con chim đậu trên cây, sau đó có 2 con bay đi. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu con chim?

Giải bài tập trang 148, 149 SGK Toán 1

Tóm tắt:

Có :.....con chim

Bay đi:....con chim

Còn lại:....con chim?

Hướng dẫn giải

Có : 8 con chim

Bay đi: 2 con chim

Còn lại:....con chim?

Bài giải:

Số con chim còn lại là:

8 – 2 = 6 (con chim)

Đáp số: 6 con chim.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

An có 8 quả bóng, An thả 3 quả bóng đi. Hỏi An còn lại mấy quả bóng?

Giải bài tập trang 148, 149 SGK Toán 1

Tóm tắt: Bài giải:

Có :......quả bóng .............................

Đã thả :....quả bóng .............................

Còn lại:....quả bóng? Đáp số:.............................

Hướng dẫn giải

Tóm tắt: Bài giải:

Có : 8 quả bóng Số quả bóng còn lại là:

Đã thả : 3 quả bóng 8 – 3 = 5 (quả bóng)

Còn lại:....quả bóng? Đáp số: 5 quả bóng.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đàn vịt có 8 con, 5 con ở dưới ao. Hỏi trên bờ có mấy con vịt?

Giải bài tập trang 148, 149 SGK Toán 1

Tóm tắt: Bài giải

Đàn vịt có:.....con ..................................................

Ở dưới ao:......con ..................................................

Trên bờ:......con? ..................................................

Hướng dẫn giải

Tóm tắt: Bài giải

Đàn vịt có: 8 con Số con vịt trên bờ là:

Ở dưới ao: 5 con 8 – 5 = 3 (con vịt)

Trên bờ:......con? Đáp số: 3 con vịt.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 151 SGK Toán 1: Luyện tập giải Toán có lời văn

Đánh giá bài viết
4 2.556
Sắp xếp theo

Giải bài tập Toán lớp 1

Xem thêm