Giải bài tập trang 76, 77 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 9

Giải bài tập trang 76, 77 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 9

Giải bài tập trang 76, 77 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 9 giúp các em học sinh nắm rõ bảng cộng trong phạm vi 9, cách thực hiện đúng phép cộng trong phạm vi 9, biểu thị tranh bằng phép tính thích hợp. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài tập trang 75 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8

Chương 2. Phép cộng trong phạm vi 9 – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 76, 77 SGK Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Giải bài tập trang 76,77 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a. Kết quả bằng 9.

b. Kết quả bằng 8.

c. Kết quả bằng 9.

d. Kết quả bằng 9.

đ. Kết quả bằng 9.

e. Kết quả bằng 7.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính:

2 + 7 = 4 + 5 = 3 + 6 = 8 + 1 =

0 + 9 = 4 + 4 = 1 + 7 = 5 + 2 =

8 – 5 = 7 – 4 = 0 + 8 = 6 – 1 =

Hướng dẫn giải

2 + 7 = 9 4 + 5 = 9 3 + 6 = 9 8 + 1 = 9

0 + 9 = 9 4 + 4 = 8 1 + 7 = 8 5 + 2 = 7

8 – 5 = 3 7 – 4 = 3 0 + 8 = 8 6 – 1 = 5

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính:

4 + 5 = 6 + 3 = 1 + 8 =

4 + 1 + 4 = 6 + 1 + 2 = 1 + 2 + 6 =

4 + 2 + 3 = 6 + 3 + 0 = 1 + 5 + 3 =

Hướng dẫn giải

4 + 5 = 9 6 + 3 = 9 1 + 8 = 9

4 + 1 + 4 = 9 6 + 1 + 2 = 9 1 + 2 + 6 = 9

4 + 2 + 3 = 9 6 + 3 + 0 = 9 1 + 5 + 3 = 9

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết phép tính thích hợp:

Giải bài tập trang 76,77 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a) 8 + 1 = 9; b) 7 + 2 = 9.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 9

Đánh giá bài viết
1 2.361
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm