Giải bài tập trang 45, 46 SGK Toán 1: Luyện tập Phép cộng trong phạm vi 3

Lời giải bài tập trang 45, 46 SGK Toán 1

Giải bài tập trang 45, 46 SGK Toán 1: Luyện tập Phép cộng trong phạm vi 3 với lời giải đầy đủ chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng bài tập trong phạm vi phép cộng 3. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 45, 46 SGK Toán 1: Luyện tập Phép cộng trong phạm vi 3 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 45, 46/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Số?

Luyện tập Phép cộng trong phạm vi 3

Hướng dẫn giải

Luyện tập Phép cộng trong phạm vi 3

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính

Luyện tập Phép cộng trong phạm vi 3

Hướng dẫn giải

Luyện tập Phép cộng trong phạm vi 3

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Số

Luyện tập Phép cộng trong phạm vi 3

Hướng dẫn giải

Luyện tập Phép cộng trong phạm vi 3

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Luyện tập Phép cộng trong phạm vi 3

Hướng dẫn giải

Luyện tập Phép cộng trong phạm vi 3

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Luyện tập Phép cộng trong phạm vi 3

Hướng dẫn giải

Luyện tập Phép cộng trong phạm vi 3

>>Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 47 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 4

Đánh giá bài viết
6 3.999
Sắp xếp theo

Giải bài tập Toán lớp 1

Xem thêm