Giải bài tập trang 151 SGK Toán 1: Luyện tập giải Toán có lời văn

Giải bài tập trang 151 SGK Toán 1: Luyện tập giải Toán có lời văn

Giải bài tập trang 151 SGK Toán 1: Luyện tập giải Toán có lời văn giúp các em học sinh ôn tập lại và nắm chắc được các kiến thức cơ bản về cách giải Toán có lời văn như cách tìm hiểu bài, tóm tắt, giải bài toán, giải bài toán có lời văn đơn giản. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 148, 149 SGK Toán 1: Giải Toán có lời văn (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài Luyện tập giải Toán có lời văn – SGK toán 1 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 1 trang 151)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Lan gấp được 14 cái thuyền, Lan cho bạn 4 cái thuyền. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái thuyền?

Tóm tắt:

Có:....cái thuyền

Cho bạn:.....cái thuyền

Còn lại:.......cái thuyền?

Hướng dẫn giải

Tóm tắt:

Có : 14 cái thuyền

Cho bạn: 4 cái thuyền

Còn lại:.......cái thuyền?

Bài giải:

Số cái thuyền còn lại là:

14 – 4 = 10 (cái thuyền)

Đáp số: 10 cái thuyền.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tổ em có 9 bạn, trong đó có 5 bạn nữ. Hỏi tổ em có mấy bạn nam?

Hướng dẫn giải

Số bạn nam có trong tổ là:

9 – 5 = 4 (bạn nam)

Đáp số: 4 bạn nam.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Một sợi dây dài 13cm, đã cắt đi 2cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

 Giải bài tập trang 151 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Sợi dây dài là:

13 – 2 = 11 (cm)

Đáp số: 11cm

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

 Giải bài tập trang 151 SGK Toán 1

Có 15 hình tròn

Tô màu 4 hình tròn

Không tô màu: .... hình tròn?

Hướng dẫn giải

Số hình tròn không tô màu là:

15 – 4 = 11 (hình tròn)

Đáp số: 11 hình tròn.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 152 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Đánh giá bài viết
4 3.793
Sắp xếp theo

Giải bài tập Toán lớp 1

Xem thêm