Giải bài tập trang 147 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 147 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 147 SGK Toán 1: Luyện tập chung bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập Toán về các số có hai chữ số, so sánh các số có hai chữ số. Sau đây mời các em tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài tập trang 145, 146 SGK Toán 1: Bảng các số từ 1 đến 100 - Luyện tập

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung – SGK toán 1 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 1 trang 147)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết các số:

a) Từ 15 đến 25..................................................................

b) Từ 69 đến 79......................................................................

Hướng dẫn giải

a) Từ 15 đến 25: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

b) Từ 69 đến 79: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đọc mỗi số sau: 35, 41, 64, 85, 69, 70.

Hướng dẫn giải

35: đọc là ba mươi lăm.

41: đọc là bốn mươi mốt.

64: đọc là sáu mươi tư.

85: đọc là tám mươi lăm.

69: đọc là sáu mươi chín.

70 đọc là bảy mươi.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền dấu >, < , =

a) 72......76 b) 85......65 c) 15.........10 + 4

85.....81 42.......76 16.........10 + 6

45.....47 33.......66 18......... 15 + 3

Hướng dẫn giải

a) 72 < 76 b) 85 > 65 c) 15 > 10 + 4

85 > 81 42 < 76 16 = 10 + 6

45 < 47 33 < 66 18 = 15 + 3

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Có 10 cây cam và 8 cây chanh. Hỏi có tất cả bao nhiêu cây?

Hướng dẫn giải

Số cây là:

10 + 8 = 18 (cây)

Đáp số: 18 cây.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Viết số lớn nhất có hai chữ số.

Hướng dẫn giải

Số có hai chữ số là: 99.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 148, 149 SGK Toán 1: Giải Toán có lời văn (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
8 1.547
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm