Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán 1: Các số 1, 2, 3, 4, 5. Luyện tập

Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán 1: Các số 1, 2, 3, 4, 5. Luyện tập

Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán 1: Các số 1, 2, 3, 4, 5. Luyện tập giúp các em học sinh nắm chắc cách đọc viết 1, 2, 3, 4, 5 viết số thích hợp vào chỗ trống và các dạng bài tập liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập trang 12, 13 SGK Toán 1: Các số 1, 2, 3. Luyện tập

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập Toán 1 trang 15: Các số 1, 2, 3, 4, 5 (bài 1, 2, 3, 4 trang 15/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết số 4, 5

Hướng dẫn giải

Học sinh tự viết tay số 4, 5

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán 1

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết số:

Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán 1

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Nối theo mẫu

Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 15 SGK Toán 1: Luyện tập các số 1, 2, 3, 4, 5 (bài 1, 2, 3, 4 trang 16/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Điền số vào ô trống:

Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Hình 1 viết số 4

Hình 2 viết số 5

Hình 3 viết số 5

Hình 4 viết số 3

Hình 5 viết số 2

Hình 6 viết số 4

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Điền số:

Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Hình 1 viết số 1

Hình 2 viết số 2

Hình 3 viết số 3

Hình 4 viết số 4

Hình 5 viết số 5.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền số vào ô trống:

Giải bài tập Toán 1

Hướng dẫn giải

Hình 1 viết số 3,4

Hình 2 viết số 2, số 4 rồi đến số 5.

Hình 3 viết số 3 rồi đến số 5 ở hàng trước

Viết số 1, 2 rồi đến số 4 ở hàng sau.

Hình 4 viết số 2 rồi đến số 1 ở hàng trước.

Viết số 5, số 3 rồi đến số 1 ở hàng sau.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 17, 18 SGK Toán 1: Bé hơn. Dấu <

Đánh giá bài viết
70 13.365
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm