Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 1: Mười ba, mười bốn, mười lăm

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 1: Mười ba, mười bốn, mười lăm

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 1: Mười ba, mười bốn, mười lăm giúp các bạn học sinh hiểu được được số 13 gồm 1 chục và 3 đơn vị, số 14 gồm 1 chục và 4 đơn vị, số 15 gồm 1 chục và 5 đơn vị, bước đầu nhận biết số có hai chữ số. Sau đây mời các bạn học sinh cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập trang 101, 102 SGK Toán 1: Mười một, mười hai

Chương 3. Mười ba, mười bốn, mười lăm – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 103, 104 SGK Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

a) Mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm.

................................................................................

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a) 10, 11, 12, 13, 14, 15.

b) Hình a. Viết lần lượt các số 11, 12, 13, 14.

Hình b. Viết lần lượt các số 14, 13, 12, 11.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Điền số thích hợp vào ô trống:

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Hình 1: Viết số 13 vào ô trống.

Hình 2: Viết số 14 vào ô trống.

Hình 3: Viết số 15 vào ô trống.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Nối mỗi tranh với một số thích hợp (theo mẫu):

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Hình 1 nối với số 13.

Hình 2 nối với số 14.

Hình 3 nối với số 15.

Hình 4 nối với số 12.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số:

Giải bài tập trang 103, 104 SGK Toán 1

Điền lần lượt các số sau: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 105, 106 SGK Toán 1: Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín

Đánh giá bài viết
10 2.856
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • giang nguyen
    giang nguyen huy
    Thích Phản hồi 01/12/20

Giải bài tập Toán lớp 1

Xem thêm