Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán 1: Lớn hơn. Dấu >

Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán 1: Lớn hơn. Dấu >

Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán 1: Lớn hơn. Dấu > giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập các dạng bài tập lớn hơn dấu >, giải các dạng bài tập liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 17, 18 SGK Toán 1: Bé hơn. Dấu <

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập Toán 1 trang 19, 20: Lớn hơn. Dấu > (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 19, 20/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết dấu >

Hướng dẫn giải

Học sinh tự viết tay dấu >

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết theo mẫu:

Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Hình 2: 4 > 2

Hình 3: 3 > 1

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết theo mẫu:

Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán 1
Hình a hình b hình c hình d

Hướng dẫn giải

Hình b: 5 > 2

Hình c: 5 > 4

Hình d: 3 > 2.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết dấu > vào ô trống:

3...1 5...3 4...1 2...1

4...2 3...2 4...3 5...2

Hướng dẫn giải

3 > 1 5 > 3 4 > 1 2 > 1

4 > 2 3 > 2 4 > 3 5 > 2

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Nối ô trống với số thích hợp theo mẫu:

Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán 1

Hình a Hình b

Hướng dẫn giải

Hình a: 3 > 2 và 3 > 1

Hình b:

5 > 4, 5 > 3, 5 > 2, 5 > 1

4 > 3, 4 > 2 và 4 > 1.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 21 SGK Toán 1: Luyện tập

Đánh giá bài viết
26 5.490
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm