Giải bài tập trang 66 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 6

Giải bài tập trang 66 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 6

Giải bài tập trang 66 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 6 giúp các em học sinh ôn tập cách thực hiện phép trừ, nhớ bảng trừ trong phạm vi 6. Đồng thời trừ đúng trong phạm vi 6 biểu thị tranh bằng phép trừ thích hợp. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 65 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 6

Chương 2. Phép trừ trong phạm vi 6 – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 66 SGK Toán lớp 1

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 66 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a. Kết quả bằng 3.

b. Kết quả bằng 2.

c. Kết quả bằng 5.

d. Kết quả bằng 1.

đ. Kết quả bằng 4.

e. Kết quả bằng 6.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính:

5 +1 = 4 + 2 = 3 + 3 =

6 – 5 = 6 – 2 = 6 – 3 =

6 – 1 = 6 – 4 = 6 – 6 =

Hướng dẫn giải

5 +1 = 6 4 + 2 = 6 3 + 3 = 6

6 – 5 = 1 6 – 2 = 4 6 – 3 = 3

6 – 1 = 5 6 – 4 = 2 6 – 6 = 0

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính:
6 – 4 – 2 = 6 – 2 – 2 = 6 – 3 – 3 =

6 – 2 – 4 = 6 – 1 – 2 = 6 – 6 =

Hướng dẫn giải

6 – 4 – 2 = 0 6 – 2 – 2 = 2 6 – 3 – 3 = 0

6 – 2 – 4 = 0 6 – 1 – 2 = 3 6 – 6 = 0

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết phép tính thích hợp

Giải bài tập trang 66 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

a) 6 – 1 = 5

b) 6 – 2 = 4.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 67 SGK Toán 1: Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 6

Đánh giá bài viết
4 2.871
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm