Giải bài tập trang 63 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Lời giải bài tập trang 63 SGK Toán 1

Giải bài tập trang 63 SGK Toán 1: Luyện tập chung có đáp án chi tiết cho từng bài tập SGK Toán 1 giúp các em học sinh ôn tập, hệ thống lại các phép cộng trừ trong phạm vi 10. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 63 SGK Toán 1: Luyện tập chung (bài 1, 2, 3, 4 trang 63/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 63 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 63 SGK Toán 1

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính

2 + 3 = 4 + 1 = 1 + 2 = 3 + 1 = 4 + 0 =

3 + 2 = 1 + 4 = 2 + 1 = 1 + 3 = 0 + 4 =

Hướng dẫn giải

2 + 3 = 5 4 + 1 = 5 1 + 2 = 3 3 + 1 = 4 4 + 0 = 4

3 + 2 = 5 1 + 4 = 5 2 + 1 = 3 1 + 3 = 4 0 + 4 = 4

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền dấu >, <, =

4 + 1....4 5 - 1....0 3 + 0.....3

4 + 1....5 5 - 4....2 3 - 0.....3

Hướng dẫn giải

4 + 1 > 4 5 - 1 > 0 3 + 0 = 3

4 + 1 = 5 5 - 4 < 2 3 - 0 = 3

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết phép tính thích hợp

Giải bài tập trang 63 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 63 SGK Toán 1

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 64 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Đánh giá bài viết
8 3.625
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm