Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 27

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1

Phiếu bài tập cuối lớp 1: Tuần 27 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và học viết nhanh. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 27

Họ và tên: …………………………………………….. Lớp: 1….

* MÔN TOÁN *

Bài 1. Số?

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 27

Bài 2. Vẽ thêm chấm tròn để được số thích hợp:

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 27

Bài 3. Điền dấu <, >, =?

10 …. 8

9 …. 6

0 …. 1

10 …. 0

3 …. 6

7 …. 7

7 .... 8

5 …. 9

Bài 4. Viết các số 2, 0, 10, 8, 5 theo thứ tự:

Từ bé đến lớn: ………; ………; ………; ………; ………

Từ lớn đến bé: ………; ………; ………; ………; ………

Bài 5. Số?

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 27

Bài 6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Số liền trước số 6 là số ….

Số liền sau số 9 là số ….

b) Trong hình bên có:

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 27

…. hình vuông.

…. hình tam giác.

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM

Câu

Đáp án

Biểu điểm

1

Lần lượt viết số: 7 – 6 – 10 – 4

1 điểm

(Mỗi số 0,25đ)

2

Vẽ thêm lần lượt: 4 – 3 – 0 – 1 (chấm tròn)

1 điểm

(Mỗi hình cho 0,25đ)

3

10 > 8

9 > 6

0 < 1

10 > 0

3 < 6

7 = 7

7 < 8

5 < 9

2 điểm

(Mỗi ý 0,25đ)

4

a. Từ bé đến lớn: 0, 2, 5, 8, 10

b. Từ lớn đến bé: 10, 8, 5, 2, 0

2 điểm

(Mỗi ý 1 điểm)

5

Lần lượt viết số: 4 – 10 – 5, riếng phần cuối HS có thể viết số đúng theo suy nghĩ của mình.

2 điểm

(Mỗi ý 0,5 điểm)

6

a. Số liền trước số 6 là số 5

Số liền sau số 9 là số 10

b. Trong hình bên có:

5 hình vuông.

4 hình tam giác.

2 điểm

(Mỗi ý 0,5 điểm)

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm Toán lớp 1 và môn Tiếng Việt 1 đầy đủ để học tốt Toán, Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
10 21.393
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 1 Xem thêm