Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 47 SGK Toán 2: Số tròn chục trừ đi một số

Giải bài tập trang 47 SGK Toán 2

Giải bài tập trag 47 SGK Toán 2: Số tròn chục trừ đi một số có đáp án chi tiết cho từng bài tập SGK Toán 2 giúp các em học sinh ôn tập, rèn luyện các dạng Toán số tròn chục trừ đi một số. Mời các em tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 47 SGK Toán 2: Số tròn chục trừ đi một số (bài 1, 2, 3 trang 47/SGK Toán 2)

Bài 1. (Hướng dẫn giải bài 1 SGK Toán 2/27)

Tính:

Giải bài tập trang 47 SGK Toán 2

Bài giải

Giải bài tập trang 47 SGK Toán 2

Bài 2. (Hướng dẫn giải bài 2 SGK Toán 2/27)

Tìm x:

a) x + 9 = 30; b) 5 + x = 20; c) x + 19 = 60

Bài giải

a) x + 9 = 30; b) 5 + x = 20; c) x + 19 = 60

x = 30 - 9 x = 20 - 5 x = 60 - 19

x = 21. x = 15 x = 41

Bài 3. (Hướng dẫn giải bài 3 SGK Toán 2/27)

Có 2 chục que tính, bớt đi 5 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính?

Bài giải

Số que tính còn lại là:

20 - 5 = 15 (que tính)

Đáp số: 15 que tính.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm