Giải vở bài tập Toán 2 bài 139

Giải vở bài tập Toán 2 bài 139: Luyện tập

Giải vở bài tập Toán 2 bài 139: Luyện tập bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SBT giúp các em học sinh nắm chắc được cách đọc và làm các dạng bài tập. Mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 139 trang 63

Câu 1. Viết (theo mẫu):

Viết số

Trăm

Chục

Đơn vị

Đọc số

217

2

1

7

hai trăm mười bảy

526

404

7

0

2

sáu trăm mười

8

0

0

Câu 2. Số?

a) 100 ; 200 ; … ; 400 ; … ; … ; 700 ; … ; 900 ; … .

b) 910 ; … ; … ; 940 ; … ; 960 ; … ; 980 ; … ; … .

c) 514 ; 515 ; … ; … ; 518 ; … ; … ; … ; 522 ; … .

d) 895 ; 896 ; … ; … ; 899 ; … ; … ; 902 ; … ; … .

Câu 3: <; > =

367.....278

278.....280

800.....798

310.....357

823.....820

589.....589

988.....1000

796.....769

Câu 4.

a, Viết các số 832; 756; 698; 689 theo thứ tự từ bé đến lớn:

………………………………………………………………..

b, Viết các số 798; 789; 987; 897 theo thứ tự từ lớn đến bé:

………………………………………………………………..

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Viết (theo mẫu):

Viết số

Trăm

Chục

Đơn vị

Đọc số

217

2

1

7

hai trăm mười bảy

526

5

2

6

năm trăm hai mươi sáu

404

4

0

4

bốn trăm linh bốn

702

7

0

2

bảy trăm linh hai

610

6

1

0

sáu trăm mười

800

8

0

0

tám trăm

Câu 2. Số?

a, 100 ; 200 ; 300 ; 400 ; 500 ; 600 ; 700 ; 800 ; 900 ; 1000.

b, 910 ; 920 ; 930 ; 940 ; 950 ; 960 ; 970 ; 980 ; 990 ; 1000.

c, 514 ; 515 ; 516 ; 517 ; 518 ; 519 ; 520 ; 521 ; 522 ; 523.

d, 895 ; 896 ; 897 ; 898 ; 899 ; 900 ; 901 ; 902 ; 903 ; 904.

Câu 3: <; > =

367 > 278

278 < 280

800 > 798

310 < 357

823 > 820

589 = 589

988 < 1000

796 > 769

Câu 4.

a, Viết các số 832; 756; 698; 689 theo thứ tự từ bé đến lớn:

689; 698; 756; 832.

b, Viết các số 798; 789; 987; 897 theo thứ tự từ lớn đến bé:

987; 897; 798; 789

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
3 756
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm