Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 139 SGK Toán 2: So sánh các số tròn trăm

Giải bài tập trang 139 SGK Toán 2: So sánh các số tròn trăm

Giải bài tập trang 139 SGK Toán 2: So sánh các số tròn trăm với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được cách so sánh các số tròn trăm. Đồng thời, nắm được thứ tự các số tròn trăm, biết điền các số tròn trăm vào các dạng bài tập tìm số. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập trang 136 SGK Toán 2: Luyện tập chung (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài So sánh các số tròn trăm – SGK toán 2 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 139)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Điền dấu > , <

Giải bài tập trang 139 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

100 < 200

200 > 100

300 < 500

500 > 300

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Điền dấu > , < , =

100 .... 200 400 ... 300

300 ... 200 700 ... 800

500 ... 400 900 ... 900

700 ... 900 600 ... 500

500 ... 500 900 ... 1000

Hướng dẫn giải

100 < 200 400 > 300

300 > 200 700 < 800

500 > 400 900 = 900

700 < 900 600 > 500

500 = 500 900 < 1000

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Hướng dẫn giải:

Giải bài tập trang 139 SGK Toán 2

Điền lần lượt các số: 300, 500, 700, 900

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 141 SGK Toán 2: Các số tròn chục từ 110 đến 200

Chia sẻ, đánh giá bài viết
7
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm