Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 2 bài 13: Bảng cộng Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 bài 13: Bảng cộng sách Chân trời sáng tạo là lời giải các bài tập trong SGK với hướng dẫn chi tiết giúp cho các em học sinh lớp 2 có thể tự luyện tập và so sánh kết quả tương ứng để nắm chắc kiến thức.

>>> Bài trước: Toán lớp 2 bài 12: 7 cộng với một số, 6 cộng với một số Chân trời sáng tạo

Bài 1 trang 47 Toán lớp 2

Đề bài: Tính nhẩm.

8 + 3

4 + 7

9 + 5

6 + 7

4 + 9

5 + 8

Hướng dẫn:

Các em học sinh áp dụng bảng cộng có nhớ các số trong phạm vi 20 dưới đây để thực hiện phép tính nhẩm.

Bài 1 trang 47 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Lời giải:

8 + 3 = 11

4 + 7 = 12

9 + 5 = 14

6 + 7 = 13

4 + 9 = 13

5 + 8 = 13

Bài 2 trang 47 Toán lớp 2

Đề bài:

a) Có tất cảo bao nhiêu con chim non?

Bài 2 trang 47 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

b) Tính:

3 + 7 + 6

6 + 5 + 4

7 + 4 + 5

2 + 6 + 9

Hướng dẫn:

a) Các em học sinh đếm số chú chim có ở mỗi tổ và điền vào ô trống sau đó thực hiện phép cộng.

b) Các em thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái qua phải.

Lời giải:

a)

Bài 2 trang 47 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

b)

3 + 7 + 6 = 10 + 6 = 16

6 + 5 + 4 = 11 + 4 = 15

7 + 4 + 5 = 11 + 5 = 16

2 + 6 + 9 = 8 + 9 = 17

Bài 3 trang 47 Toán lớp 2

Đề bài: Mỗi con vật che số nào?

Bài 3 trang 47 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn:

Quan sát mẫu, các em học sinh nhận thấy rằng tổng của hai số hạng bên trong vòng tròn sẽ bằng số nằm trên vòng tròn.

Thật vậy, số 10 là tổng của hai số hạng 2 và 8.

Số 17 là tổng của hai số hạng 8 và 9.

Só 11 là tổng của hai số hạng 2 và 9.

Lời giải:

Bài 3 trang 47 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

+ Vì 5 + 7 = 12 nên chú bướm che số 12.

+ Vì 5 + 9 = 14 nên ốc sên che số 14.

+ Vì 7 + 9 = 16 nên con giun che số 16.

Bài 3 trang 47 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

+ Vì 6 + 5 = 11 nên chú ong che số 11.

+ Vì 6 + 8 = 14 nên con nhím che số 14.

+ Vì 5 + 8 = 13 nên con cú che số 13.

Bài 4 trang 47 Toán lớp 2

Đề bài: Số?

7 + .?. = 11

.?. + 3 = 12

6 + .?. = 13

.?. + 8 = 16

Hướng dẫn:

Để tìm được số thích hợp vào chỗ chấm, các em sẽ đếm tiếp các số cho đến khi nhận được kết quả.

Lời giải:

7 + 4 = 11

8 + 3 = 12

6 + 7 = 13

8 + 8 = 16

Bài 5 trang 48 Toán lớp 2

Đề bài: >, =, <?

7 + 9 .?. 17

3 + 8 .?. 10

5 + 7 .?. 12

Hướng dẫn:

Các em học sinh tính kết quả của các phép cộng và so sánh; sau đó điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

7 + 9 = 16

3 + 8 = 11

5 + 7 = 12

Vậy

7 + 9 < 17

3 + 8 > 10

5 + 7 = 12

Bài 6 trang 48 Toán lớp 2

Đề bài: Thay bọ rùa bằng số thích hợp trong mỗi hình tròn.

Bài 6 trang 48 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn:

Các em học sinh tính kết quả của các phép cộng và nối với các số thích hợp.

Lời giải:

Có 7 + 2 = 9

7 + 1 = 8 nên 8 < 7 + 2

7 + 2 = 9 nên 9 = 7 + 2

7 + 3 = 10 nên 10 > 7 + 2

Có 8 + 3 = 11

9 + 1 = 10 nên 10 < 8 + 3

9 + 2 = 11 nên 11 = 8 + 3

9 + 3 = 12 nên 12 > 8 + 3

Vậy

Bài 6 trang 48 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Bài 7 trang 48 Toán lớp 2

Đề bài: Đổi chỗ hai tấm bìa để các tổng được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 7 trang 48 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn:

Các em học sinh tính kết quả các phép cộng ở các tấm bìa sau đó so sánh và đổi chỗ hai tấm bìa để được các tổng sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

Lời giải:

9 + 7 = 16

9 + 6 = 15

9 + 5 = 14

9 + 8 = 17

Vậy các em học sinh sẽ đổi chỗ hà mã với khỉ.

Bài 7 trang 48 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Bài 8 trang 48 Toán lớp 2

Đề bài: Thuyền nào đậu sai bến?

Bài 8 trang 48 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn:

Các em học sinh tính kết quả các phép cộng ở mỗi chiếc thuyền và tìm phép cộng có kết quả không bằng số bến.

Lời giải:

a) 8 + 5 = 13

6 + 7 = 13

8 + 6 = 14

4 + 9 = 13

b) 6 + 8 = 14

7 + 7 = 14

5 + 9 = 14

5 + 8 = 13

a) Thuyền C đậu sai bến.

b) Thuyền I đậu sai bến.

Bài 9 trang 49 Toán lớp 2

Đề bài: Sên Hồng và Sên Xanh bò từ nhà mình đến nhà bạn Bọ Rùa.

a) Dùng thước thẳng đo để biết quãng đường mỗi bạn sên phải bò.

b) So sánh độ dài quãng đường mỗi bạn sên phải bò với 1 dm.

Bài 9 trang 49 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn:

a) Để đo độ dài đoạn thẳng bằng thước có chia vạch xăng-ti-mét thì em làm như sau:

+ Đặt cạnh của thước trùng với đoạn thẳng cần đo.

+ Điều chỉnh để một điểm đầu của đoạn thẳng trùng với mốc 0 cm, điểm còn lại trùng vào vạch nào của thước thì đó chính là độ dài của đoạn thẳng cần đo.

Khi thực hiện phép tính có kèm theo các đơn vị đo giống nhau, các em thực hiện các phép tính như tính các số và ghi đơn vị đo đằng sau kết quả.

b) Có 1 dm = 10 cm và 10 cm = 1 dm

Lời giải:

a)

Bài 9 trang 49 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Có 2cm + 3cm + 7cm = 12cm. Quãng đường bạn Sên Hồng bò từ nhà mình đến nhà bạn Bọ Rùa là 12cm.

Có 2cm + 7cm = 9cm. Quãng đường bạn Sên Xanh bò từ nhà mình đến nhà bạn Bọ Rùa là 9cm.

b) Vì 1dm = 10cm và 12 cm > 10 cm, 9cm < 10cm nên

Quãng đường bạn Sên Hồng phải bò dài hơn 1dm.

Quãng đường bạn Sên Xanh phải bò ngắn hơn 1dm.

Bài 10 trang 49 Toán lớp 2

Đề bài:

Bài 10 trang 49 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

4 bạn kiến chơi ngoài sân và 7 bạn kiến chơi trong nhà. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn kiến?

Bài 10 trang 49 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Trả lời: Có tất cả .?. bạn kiến.

Hướng dẫn:

Để tính được số bạn kiến, các em học sinh thực hiện phép cộng với hai số hạng lần lượt là số bạn kiến chơi ngoài sân và số bạn kiến chơi trong nhà.

Lời giải:

Phép tính: Bài 10 trang 49 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Trả lời: Có tất cả 11 bạn kiến.

>>> Bài tiếp theo: Toán lớp 2 bài 14: Đường thẳng - Đường cong Chân trời sáng tạo

Ngoài Toán lớp 2 bài 13: Bảng cộng trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức bộ sách mới lớp 2. Thông qua đó các em học sinh có thể luyện tập các dạng Toán trong chuyên mục Toán lớp 2 Chân trời phù hợp với nội dung chương trình mình đang học và có thể luyện tập, am hiểu, thành thạo tất cả các dạng Toán ở sách mới lớp 2.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, cùng các tài liệu học tập hay lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 2:

Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
11
Sắp xếp theo

    Toán lớp 2 Chân trời

    Xem thêm