Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 2 trang 96, 97, 98 Em làm được những gì

Toán lớp 2 trang 96, 97, 98 Em làm được những gì Chân trời sáng tạo bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài trong nội dung chương trình học Toán lớp 2 tập 2 trang 96, 97, 98 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập giải bài tập chương 6.

>> Bài trước: Toán lớp 2 trang 95 Tiền Việt Nam

Bài 1 Toán lớp 2 trang 96 sách Chân trời sáng tạo

a) Viết số học sinh mỗi đội tham dự hội khỏe Phù Đổng.

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 96, 97, 98

b) Viết số học sinh mỗi đội thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

c) Viết số học sinh bốn đội theo thứ tự từ lớn đến bé.

d) Đội nhiều học sinh nhất hơn đội ít học sinh nhất bao nhiêu bạn?

Trả lời

a) Em có:

Số học sinh Đội A gồm có: 1 trăm, 2 chục và 7 đơn vị. Vậy số học sinh đội A là 127 bạn.

Số học sinh Đội B gồm có: 2 trăm, 6 chục và 5 đơn vị. Vậy số học sinh đội B là 265 bạn.

Số học sinh Đội C gồm có: 1 trăm, 7 chục và 4 đơn vị. Vậy số học sinh đội C là 174 bạn.

Số học sinh Đội D gồm có: 2 trăm, 6 chục và 1 đơn vị. Vậy số học sinh đội D là 261 bạn.

Vậy em điền được như sau:

Luyện tập 1: Trang 96 SGK Toán lớp 2 Tập 2

b) Em viết số học sinh mỗi đội thành tổng các trăm, chục, đơn vị. em được kết quả như sau:

Đội A : 127 = 100 + 20 + 7

Đội B : 265 = 200 + 60 + 5

Đội C : 174 = 100 + 70 + 4

Đội D : 261 = 200 + 60 + 1

c) Em có: 265 > 261 > 174 > 127

Vậy số học sinh bốn đội theo thứ tự từ lớn đến bé: đội B, đội D, đội C, đội A.

d) Đội B có nhiều học sinh nhất là 265 bạn, đội A có ít học sinh nhất là 127 bạn.

Để tính đội nhiều học sinh nhất hơn đội ít học sinh nhất bao nhiêu bạn, em lấy số học sinh ở đội nhiều học sinh nhất là 265 bạn trừ đi số học sinh ở đội ít học sinh nhất là 127 bạn. Em có phép tính: 265 – 127 = 138 bạn.

Vậy:

Đội nhiều học sinh nhất hơn đội ít học sinh nhất số bạn là: 265 – 127 = 138 bạn.

Bài 2 trang 96 Toán lớp 2 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Đặt tính rồi tính.

754 – 623

548 + 170

62 + 218

450 – 36

Trả lời:

Phép tính: 754 – 623

Em thực hiện trừ chữ số hàng đơn vị: 4 – 3 bằng 1, viết 1

Trừ chữ số hàng chục: 5 – 2 bằng 3, viết 3

Trừ chữ số hàng trăm: 7 – 6 bằng 1, viết 1

Vậy: 754 – 623 = 131.

Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau:

Luyện tập 2: Trang 96 SGK Toán lớp 2 Tập 2

Bài 3 trang 97 Toán lớp 2 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Tìm số, biết ba số theo hàng ngang, theo cột dọc hay theo hàng chéo đều có tổng là 150.

Bài 3 trang 97 Toán lớp 2 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Trả lời

Ba số theo hàng ngang, theo cột dọc hay theo hàng chéo đều có tổng là 150.

Em thực hiện các phép tính theo hàng ngang, theo cột dọc hay theo hàng chéo để tìm được số còn thiếu.

40 + ? + 80 = 150. Vậy 120 + ? = 150. Em điền số 30 thay cho dấu ?

40 + ? + 20 = 150. Vậy: 60 + ? = 150. Em điền số 90 thay cho dấu ?

20 + ? + 60 = 150. Vậy 80 + ? = 150. Em điền số 70 thay cho dấu ?

80 + ? + 60 = 150. Vậy 140 + ? = 150. Em điền số 10 thay cho dấu ?

40 + ? + 60 = 150. Vậy 100 + ? = 150. Em điền số 50 thay cho dấu ?

Em điền được như sau:

Bài 3 trang 97 Toán lớp 2 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Bài 4 trang 97 Toán lớp 2 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Có thể, chắc chắn hay không thể?

Luyện tập 4: Trang 97 SGK Toán lớp 2 Tập 2

Trả lời:

Quả còn có thể chui qua vòng tròn

Bài 5 trang 97 Toán lớp 2 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Đội múa sạp có 22 bạn, trong đó có 6 bạn trai. Hỏi đội múa sạp có bao nhiêu bạn gái?

Luyện tập 5: Trang 97 SGK Toán lớp 2 Tập 2

Trả lời:

Để tính số bạn gái đội múa sạp có, em lấy số bạn trong đội múa sạp có là 22 bạn trừ đi số bạn trai có trong đội múa sạp là 6 bạn. Em có phép tính: 22 – 6 = 16 bạn.

Vậy:

Đội múa sạp có 22 – 6 = 16 bạn gái.

Bài 6 trang 98 Toán lớp 2 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Buổi liên hoan văn nghệ có 128 bạn diễn viên và 465 bạn khán giả. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn diễn viên và khán giả?

Luyện tập 6: Trang 98 SGK Toán lớp 2 Tập 2

Trả lời:

Để tính có tất cả bao nhiêu bạn diễn viên và khán giả trong buổi liên hoan văn nghệ, em lấy số bạn diễn viên là 128 bạn cộng với số bạn khán giả là 465 bạn. Em có phép tính: 128 + 465 = 593 bạn.

Vậy:

Số bạn diễn viên và khán giả là: 128 + 465 = 593 bạn.

Thử thách: Trang 98 SGK Toán lớp 2 Tập 2

Mỗi con vật nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Thử thách: Trang 98 SGK Toán lớp 2 Tập 2

Trả lời:

Con vịt nặng : 10 – 3 = 7 kg

Con mèo nặng : 7 – 3 = 4 kg

Con chó nặng 40 – 7 – 4 = 29 kg

Luyện tập 7: Trang 98 SGK Toán lớp 2 Tập 2

Em hãy đọc bảng phía dưới để biết chiều cao của một số ngọn hải đăng ở nước ta.

Tên ngọn hải đăng

Chiều cao

Mũi Kê Gà (Bình Thuận)

66 m

Đại Lãnh (Phú Yên)

110 m

Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu)

170 m

Hòn Lớn (Khánh Hòa)

102 m

a) Sắp xếp chiều cao các ngọn hải đăng ở bảng trên theo thứ tự từ cao đến thấp.

Luyện tập 7: Trang 98 SGK Toán lớp 2 Tập 2

b) Hãy nêu tên ngọn hải đăng cao nhất và ngọn hải đăng thấp nhất.

c) Chiều cao ngọn hải đăng thấp nhất kém chiều cao ngọn hải đăng cao nhất bao nhiêu mét?

Trả lời:

a) Em đọc chiều cao của các ngọn hải đăng và sắp xếp chiều cao các ngọn hải đăng theo thứ tự từ cao đến thấp. Em được kết quả như sau:

Luyện tập 7: Trang 98 SGK Toán lớp 2 Tập 2

b) Ngọn hải đăng cao nhất là ở Vũng Tàu, ngọn hải đăng thấp nhất là ở Mũi Kê Gà.

c) Để tính chiều cao ngọn hải đăng thấp nhất kém chiều cao ngọn hải đăng cao nhất bao nhiêu mét, em lấy chiều cao ngọn hải đăng cao nhất là 170 m trừ đi chiều cao ngọn hải đăng thấp nhất là 66 m. Em có phép tính: 170 – 66 = 104 m.

Vậy:

Chiều cao ngọn hải đăng thấp nhất kém chiều cao ngọn hải đăng cao nhất là : 104 m.

Đất nước em: Trang 98 SGK Toán lớp 2 Tập 2

Tìm vị trí các tỉnh Bình Thuận, Phú Yên, Khánh Hòa và Bà Rịa – Vũng Tàu trên bản đồ.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 2 trang 99, 100, 101 Ôn tập các số trong phạm vi 1000

Trên đây là Toán lớp 2 trang 96, 97, 98 Em làm được những gì. Các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 sách Chân trời, đề thi học kì 2 lớp 2 sách Chân trời đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Bên cạnh đó thì các môn học khác trong sách Chân trời sáng tạo cũng rất quan trọng, các em nên học đồng đều tất cả các môn: Tiếng Việt lớp 2 CTST, Tiếng Anh 2 CTST, đạo đức 2 CTST, Tự nhiên xã hội 2 CTST.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Toán lớp 2 Chân trời

    Xem thêm