Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 2 bài Em làm được những gì? Sách Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 bài Em làm được những gì sách Chân trời sáng tạo là lời giải các bài tập trong SGK với hướng dẫn chi tiết giúp cho các em học sinh lớp 2 tham khảo và có kế hoạch, phương pháp học tập hiệu quả.

Bài 1 Toán lớp 2 trang 21

Đề bài: Số?

a)

Bài 1 trang 21 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

b)

Bài 1 trang 21 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

c)

Bài 1 trang 21 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Phương pháp giải:

Dãy số a: Đếm thêm 1 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

Dãy số b: Đếm thêm 2 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

Dãy số c: Đếm thêm 10 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải:

a)

Bài 1 trang 21 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

b)

Bài 1 trang 21 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

c)

Bài 1 trang 21 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Bài 2 Toán lớp 2 trang 21

Đề bài: Làm theo mẫu.

Bài 2 trang 21 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Phương pháp giải:

Dãy số a: Đếm thêm 1 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

Dãy số b: Đếm thêm 2 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

Dãy số c: Đếm thêm 10 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải:

Bài 2 trang 21 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Bài 3 Toán lớp 2 trang 22

Đề bài:

a) Gọi tên các thành phần của phép tính.

Bài 3 trang 22 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

b) Thay ? bằng dấu phép tính (+, -)

Bài 3 trang 22 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Phương pháp giải:

a) Xem lại lí thuyết về số hạng - tổng; số bị trừ - số trừ - hiệu.

b) Ta thấy: 34 + 52 = 86, từ đó ta viết được các phép tính về tổng hoặc hiệu của hai số.

Lời giải:

a) ✩ 34 + 52 = 86

34 và 52 là các số hạng. 86 là tổng.

✩ 86 – 52 = 34

86 là số bị trừ, 52 là số trừ, 34 là hiệu.

Bài 3 trang 22 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

b)

Bài 3 trang 22 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Bài 4 Toán lớp 2 trang 22

Đề bài: Đặt tính rồi tính.

62 + 2437 – 158 + 41

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng hoặc trừ các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

✩ 62 + 24

Bài 4 trang 22 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

✩ 37 – 15

Bài 4 trang 22 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

✩ 8 + 41

Bài 4 trang 22 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Bài 5 Toán lớp 2 trang 22

Đề bài: >, =, < ?

12 .?. 853 – 3 .?. 53
22 + 7 .?. 295 + 40 .?. 50

Phương pháp giải:

- Tính giá trị hai vế (nếu cần) rồi so sánh kết quả với nhau.

- Cách so sánh các số có hai chữ số:

• Số nào có chữ số hàng chục lớn hơn thì lớn hơn.

• Nếu hai số có chữ số hàng chục bằng nhau thì so sánh chữ số hàng đơn vị, số nào có chữ số hàng đơn vị lớn hơn thì lớn hơn.

Lời giải:

✩ 12 .?. 8

Có 12 là số có hai chữ số, 8 là số có một chữ số nên 12 > 8.

✩ 53 – 3 .?. 53

Có 53 – 3 = 50 và 50 < 53 nên 53 – 3 < 53.

✩ 22 + 7 .?. 29

Có 22 + 7 = 29 nên 22 + 7 = 29.

✩ 5 + 40 .?. 50

Có 5 + 40 = 45 và 45 < 50 nên 5 + 40 < 50.

Vậy:

12 > 853 – 3 < 53
22 + 7 = 295 + 40 < 50

Bài 6 Toán lớp 2 trang 22

Đề bài: Số?

Bài 6 trang 22 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Phương pháp giải:

Quan sát các số đã cho ta thấy tổng của 2 ô cạnh nhau ở hàng dưới bằng ô ở hàng trên, hay số còn thiếu ở hàng dưới bằng hiệu của số ở hàng trên và số đã biết ở hàng dưới, từ đó ta tìm được các số còn thiếu.

Lời giải:

a) Có

7 + 10 = 1710 + 0 = 100 + 2 = 2
17 + 10 = 2710 + 2 = 1227 + 12 = 39

Bài 6 trang 22 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

b) Có

35 – 20 = 1520 – 10 = 1010 – 5 = 515 – 5 = 10

Bài 6 trang 22 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Bài 7 Toán lớp 2 trang 23

Đề bài:

Một bến xe có 29 ô tô, sau đó có 9 ô tô rời bến. Hỏi bến xe còn lại bao nhiêu ô tô?

Bài 7 trang 23 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Trả lời: Bến xe còn lại ? ô tô.

Bài 7 trang 23 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Phương pháp giải:

Để tìm số ô tô còn lại ở bến xe ta lấy số ô tô ban đầu có trong bến xe trừ đi số ô tô rời bến

Lời giải:

Phép tính: 

Bài 7 trang 23 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Trả lời: Bến xe còn lại 20 ô tô.

Bài 8 Toán lớp 2 trang 23

Đề bài:

Mẹ mua 10 cái bánh, ba mua thêm 6 cái bánh nữa. Hỏi cả ba và mẹ mua bao nhiêu cái bánh?

Bài 8 trang 23 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Trả lời: Cả ba và mẹ mua .?. cái bánh.

Bài 8 trang 23 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Phương pháp giải:

Để tìm số cái bánh cả ba và mẹ mua ta lấy số cái bánh mẹ mua cộng với số cái bánh ba mua thêm.

Lời giải:

Phép tính:

Bài 8 trang 23 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Trả lời: Cả ba và mẹ mua 16 cái bánh.

Bài 9 Toán lớp 2 trang 23

Đề bài: Ước lượng: Có khoảng .?. con cá.

Đếm: Có .?. con cá.

Bài 9 trang 23 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Phương pháp giải:

- Tìm xem các con cá bơi thành mấy nhóm và mỗi nhóm có khoảng bao nhiêu con cá.

- Đếm số con cá theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, ...), từ đó ước lượng được số con cá.

Lời giải:

Ước lượng: Có khoảng 40 con cá.

Đếm: Có 44 con cá.

>>> Bài tiếp theo: Toán lớp 2 bài 6: Điểm - Đoạn thẳng Sách Chân trời sáng tạo

------------

Ngoài Toán lớp 2 bài Em làm được những gì sách Chân trời sáng tạo trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, cùng các tài liệu học tập hay lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 2:

Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
7
Sắp xếp theo

    Toán lớp 2 Chân trời

    Xem thêm