Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 2 trang 106, 107 Ôn tập phép nhân và phép chia

Toán lớp 2 trang 106, 107 Ôn tập phép nhân và phép chia Chân trời sáng tạo với lời giải hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 tập 2. Qua đây, các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập giải bài tập cuối năm.

>> Bài trước: Toán lớp 2 trang 102, 103, 104, 105 Ôn tập phép cộng và phép trừ

Bài 1 trang 106 Toán lớp 2 tập 2 Chân trời sáng tạo

Làm theo mẫu:

Mẫu:

Toán lớp 2 Tập 2 trang 106 Luyện tập 1

Trả lời:

a)

Có 3 phần mỗi phần có 4 miếng dưa nên em có:

Phép cộng: 4 + 4 + 4 = 12

Phép nhân: 4 × 3 = 12

Phép chia: 12 : 3 = 4 ; 12 : 4 = 3

Em làm tương tự với phần tiếp theo và được kết quả như sau:

a) b)

4 + 4 + 4 = 12                  3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15

4 × 3 = 12                        5 × 3 = 15

12 : 3 = 4                        15 : 5 = 3

12 : 4 = 3                        15 : 3 = 5

Bài 2 trang 106 Toán lớp 2 tập 2 Chân trời sáng tạo

Ôn tập: Bảng nhân 2, bảng chia 2.

Bảng nhân 5, bảng chia 5.

a) Đọc lần lượt các bảng.

b) Đọc các cặp phép nhân, phép chia trong bảng có liên quan.

Ví dụ: 2 × 8 = 16

16 : 2 = 8

Trả lời:

a)

Bảng nhân 2

2 x 1 = 2

2 x 2 = 4

2 x 3 = 6

2 x 4 = 8

2 x 5 = 10

2 x 6 = 12

2 x 7 = 14

2 x 8 = 16

2 x 9 = 18

2 x 10 = 20

Bảng chia 2

2 : 2 = 1

4 : 2 = 2

6 : 2 = 3

8 : 2 = 4

10 : 2 = 5

12 : 2 = 6

14 : 2 = 7

16 : 2 = 8

18 : 2 = 9

20 : 2 = 10

Bảng nhân 5

5 x 1 = 5

5 x 2 = 10

5 x 3 = 15

5 x 4 = 20

5 x 5 = 25

5 x 6 = 30

5 x 7 = 35

5 x 8 = 40

5 x 9 = 45

5 x 10 = 50

Bảng chia 5

5 : 5 = 1

10 : 5 = 2

15 : 5 = 3

20 : 5 = 4

25 : 5 = 5

30 : 5 = 6

35 : 5 = 7

40 : 5 = 8

45 : 5 = 9

50 : 5 = 10

b) Các cặp phép nhân, phép chia trong bảng có liên quan:

Phép nhân

Phép chia

Phép nhân

Phép chia

2 x 1 = 2

2 : 2 = 1

5 x 1 = 5

5 : 5 = 1

2 x 2 = 4

4 : 2 = 2

5 x 2 = 10

10 : 5 = 2

2 x 3 = 6

6 : 2 = 3

5 x 3 = 15

15 : 5 = 3

2 x 4 = 8

8 : 2 = 4

5 x 4 = 20

20 : 5 = 4

2 x 5 = 10

10 : 2 = 5

5 x 5 = 25

25 : 5 = 5

2 x 6 = 12

12 : 2 = 6

5 x 6 = 30

30 : 5 = 6

2 x 7 = 14

14 : 2 = 7

5 x 7 = 35

35 : 5 = 7

2 x 8 = 16

16 : 2 = 8

5 x 8 = 40

40 : 5 = 8

2 x 9 = 18

18 : 2 = 9

5 x 9 = 45

45 : 5 = 9

2 x 10 = 20

20 : 2 = 10

5 x 10 = 50

50 : 5 = 10

Bài 3 trang 106 Toán lớp 2 tập 2 Chân trời sáng tạo

Tính:

a) 2 x 4

5 x 7

5 x 6

2 x 9

5 x 9

2 x 10

2 x 7

5 x 8

b) 15 : 5

18 : 2

35 : 5

45 : 5

12 : 2

20 : 5

14 : 2

20 : 2

Trả lời:

Em thực hiện các phép nhân, phép chia và được kết quả như sau:

a) 2 x 4 = 8

5 x 7 = 35

5 x 6 = 30

2 x 9 = 18

5 x 9 = 45

2 x 10 = 20

2 x 7 = 14

5 x 8 = 40

b) 15 : 5 = 3

18 : 2 = 9

35 : 5 = 7

45 : 5 = 9

12 : 2 = 6

20 : 5 = 4

14 : 2 = 7

20 : 2 = 19

Bài 4 trang 107 Toán lớp 2 tập 2 Chân trời sáng tạo

a) Giải bài toán theo tóm tắt sau

Toán lớp 2 Tập 2 trang 107 Luyện tập 4

1 tổ: 5 cây

4 tổ: … cây?

b) Mỗi con thỏ có 2 cái tai. Trong chuồng có tất cả 14 cái tai thỏ. Hỏi chuồng thỏ có bao nhiêu con?

Toán lớp 2 Tập 2 trang 107 Luyện tập 4

Trả lời:

Để tính số cây 4 tổ trồng được, em lấy số cây một tổ trồng được là 5 cây nhân với số tổ là 4 tổ, em có phép tính: 5 × 4 = 20 cây.

Để tính trong chuồng thỏ có bao nhiêu con thỏ, em lấy số tai thỏ có trong chuồng là 14 cái tai thỏ chia cho số tai thỏ mà mỗi con thỏ có là 2 tai. Em có phép tính: 14 : 2 = 7 con.

Vậy:

a) Bốn tổ có số cây là: 5 × 4 = 20 cây.

b) Chuồng thỏ có tất cả: 14 : 2 = 7 con.

Bài 5 trang 107 Toán lớp 2 tập 2 Chân trời sáng tạo

Mỗi trái cây che dấu phép tính nào (+, –, × hay : )?

Toán lớp 2 Tập 2 trang 107 Luyện tập 5

Trả lời:

10 : 5 = 2                                                    10 × 2 = 20

10 – 2 = 8                                                   10 + 5 = 15

Bài 6 trang 107 Toán lớp 2 tập 2 Chân trời sáng tạo

Số?

Giải Toán lớp 2 Tập 2 trang 106, 107 Ôn tập phép nhân và phép chia

Trả lời:

Em lần lượt thực hiện các phép tính nhân và chia theo hàng hoặc cột và được kết quả như sau:

Toán lớp 2 Tập 2 trang 107 Luyện tập 6 Chân trời sáng tạo.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 2 trang 108, 109, 110 Ôn tập hình học và đo lường

Trên đây là Toán lớp 2 trang 106, 107 Ôn tập phép nhân và phép chia. Các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 sách Chân trời, đề thi học kì 2 lớp 2 sách Chân trời đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Bên cạnh đó thì các môn học khác trong sách Chân trời sáng tạo cũng rất quan trọng, các em nên học đồng đều tất cả các môn: Tiếng Việt lớp 2 CTST, Tiếng Anh 2 CTST, đạo đức 2 CTST, Tự nhiên xã hội 2 CTST.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Toán lớp 2 Chân trời

    Xem thêm