Toán lớp 2 bài 3: Số hạng - Tổng Sách Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 bài 3: Số hạng - Tổng sách Chân trời sáng tạo là lời giải các bài tập trong SGK với hướng dẫn chi tiết giúp cho các em học sinh lớp 2 tham khảo và có kế hoạch, phương pháp học tập hiệu quả.

>>> Bài trước: Toán lớp 2 bài 2: Ước lượng sách Chân trời sáng tạo

Thực hành Bài 1 Toán lớp 2 trang 13

Đề bài: Gọi tên các thành phần của phép tính.

Thực hành Bài 1 trang 13 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn:

Ví dụ về phép cộng 2 số như 25 + 20 = 45. Các số cộng với nhau là số hạng. Kết quả là tổng.

Như ví dụ trên 25 và 20 là số hạng, 45 là tổng.

Lời giải:

✩ 7 + 3 = 10

7 và 3 là các số hạng. 10 là tổng

✩ 14 + 75 = 89

14 và 75 là các số hạng. 89 là tổng

✩ Thực hành Bài 1 trang 13 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

5 và 32 là các số hạng. 37 là tổng

Thực hành Bài 2 Toán lớp 2 trang 14

Đề bài: Tính tổng của các số.

Thực hành Bài 2 trang 14 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

a) 4 và 5b) 30 và 10c) 52, 41 và 6

Hướng dẫn:

Ví dụ về phép cộng 2 số như 25 + 20 = 45. Các số cộng với nhau là số hạng. Kết quả là tổng. Như ví dụ trên 25 và 20 là số hạng, 45 là tổng.

Lời giải:

a) 4 và 5

4 + 5 = 9

b) 30 và 10

30 + 10 = 40

c) 52, 41 và 6

52 + 41 + 6 = 93 + 6 = 99

Bài 1 Toán lớp 2 trang 14

Đề bài: Đặt tính rồi tính tổng.

a) Các số hạng là 43 và 25.

b) Các số hạng là 55 và 13.

c) Các số hạng là 7 và 61.

Hướng dẫn:

Ví dụ về phép cộng 2 số như 25 + 20 = 45. Các số cộng với nhau là số hạng. Kết quả là tổng. Như ví dụ trên 25 và 20 là số hạng, 45 là tổng.

Cách đặt tính: các em học sinh đặt tính sao cho số chục và số đơn vị thẳng cột với nhau; viết dấu “+”; kẻ gạch ngang, rồi tính từ phải sang trái.

Lời giải:

a) Các số hạng là 43 và 25.

Bài 1 trang 14 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

43 + 25 = 68

b) Các số hạng là 55 và 13.

Bài 1 trang 14 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

55 + 13 = 68

c) Các số hạng là 7 và 61.

Bài 1 trang 14 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

7 + 61 = 68

Bài 2 Toán lớp 2 trang 14

Đề bài: Số?

a)

Bài 2 trang 14 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

b)

Bài 2 trang 14 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn:

Mỗi số trong hình là tổng của hai số ngay bên dưới nó.

Ví dụ: Cho kim tự tháp dưới đây:

Bài 2 trang 14 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Số 17 là tổng của hai số hạng bên dưới là 7 và 10.

Số 7 là tổng của hai số hạng bên dưới là 3 và 4.

Số 10 là tổng của hai số hạng bên dưới là 4 và 6.

Lời giải:

a)

Bài 2 trang 14 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

b)

Bài 2 trang 14 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Bài 3 Toán lớp 2 trang 14

Đề bài: Số?

Biết ba số theo hàng hay theo cột đều có tổng là 10.

Bài 3 trang 14 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn:

Các em quan sát hình vẽ và tìm số thích hợp để điền vào từng ô sao cho ba số theo hàng hoặc theo cột có tổng bằng 10.

Để làm được bài toán, các em cần nắm vững kiến thức và nhớ được cách cộng có nhớ các số trong phạm vi 10.

0 + 10 = 1010 + 0 = 109 + 1 = 101 + 9 = 10
2 + 8 = 108 + 2 = 103 + 7 = 107 + 3 = 10
4 + 6 = 10
6 + 4 = 10
5 + 5 = 10
 

Lời giải:

Bài 3 trang 14 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Bài 4 Toán lớp 2 trang 15

Đề bài: Mỗi con vật che số nào?

Bài 4 trang 15 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn:

Quan sát mẫu, các em học sinh nhận thấy rằng tổng của hai số hạng bên trong vòng tròn sẽ bằng số nằm trên vòng tròn.

Thật vậy, số 90 là tổng của hai số hạng 40 và 50.

Số 70 là tổng của hai số hạng 50 và 20.

Số 60 là tổng của hai số hạng 20 và 40.

Lời giải:

Bài 4 trang 15 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

+ Vì 30 + 41 = 71 nên con sóc che số 71.

+ Vì 41 + 56 = 97 nên con thỏ che số 97.

+ Vì 30 + 56 = 86 nên con nhím che số 86.

Bài 4 trang 15 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

+ Vì 25 + 12 = 37 nên con gấu trúc che số 37.

+ Vì 12 + 30 = 42 nên con sư tử che số 42.

+ Vì 30 + 25 = 55 nên con voi che số 55.

Bài 5 Toán lớp 2 trang 15

Đề bài: Quan sát tranh.

a) Số?

Bài 5 trang 15 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

b) Viết hai phép tính cộng theo tranh.

Hướng dẫn:

Các em quan sát tranh, đếm số và điền các số thích hợp vào ô trống.

Hai ô trống màu xanh chỉ số quả cam và số quả thanh long có ở trên mỗi đĩa.

Ô trống màu đỏ chỉ tổng số quả cam và thanh trong có trên mỗi đĩa.

Lời giải:

a)

Bài 5 trang 15 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

b) Hai phép tính cộng theo tranh là:

3 + 2 = 52 + 3 = 5

Bài 6 Toán lớp 2 trang 16

Đề bài: Số? (Theo mẫu).

Số hạng17222080280
Số hạng22178020028
Tổng39?????

Hướng dẫn:

Ví dụ về phép cộng 2 số như 25 + 20 = 45. Các số cộng với nhau là số hạng. Kết quả là tổng.

Như ví dụ trên 25 và 20 là số hạng, 45 là tổng.

Dựa vào kiến thức về phép cộng, các em tổng của các số vào bảng.

Lời giải:

22 + 17 = 3920 + 80 = 10080 + 20 = 100
28 + 0 = 280 + 28 = 28

Hoàn thiện bảng, ta được:

Số hạng17222080280
Số hạng22178020028
Tổng39391001002828

Bài 7 Toán lớp 2 trang 16

Đề bài: Tìm trứng cho gà mẹ.

Bài 7 trang 16 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn:

Ví dụ về phép cộng 2 số như 25 + 20 = 45. Các số cộng với nhau là số hạng. Kết quả là tổng.

Như ví dụ trên 25 và 20 là số hạng, 45 là tổng.

Dựa vào kiến thức về phép cộng, các em tìm tổng ở mỗi quả trứng và nối với gà mẹ thích hợp.

Lời giải:

Tổng của 2 và 6 là: 2 + 6 = 8

Tổng của 3 và 6 là: 3 + 6 = 9

Tổng của 1 và 5 là: 1 + 5 = 6

Tổng của 4 và 4 là: 4 + 4 = 8

Tổng của 8 và 1 là: 8 + 1 = 9

Tổng của 0 và 6 là: 0 + 6 = 6

Nối:

Bài 7 trang 16 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

>>> Bài tiếp theo: Toán lớp 2 bài 4: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu Sách Chân trời sáng tạo

------------

Giải Toán lớp 2 bài 3: Số hạng - Tổng Sách Chân trời sáng tạo được xây dựng với nhiều phần kiến thức, giúp các em học sinh học được toàn bộ kiến thức về Số hạng - Tổng. Qua đó, các em học sinh sẽ nắm được các phương pháp, kỹ năng giải toán lớp 2 chính xác và ngắn gọn, khoa học nhất.

Trên đây là toàn bộ các bài tập trong SGK Toán lớp 2 bài 3: Số hạng - Tổng sách Chân trời sáng tạo. Giải Toán lớp 2 tập 1 sách Chân trời là tài liệu học tốt môn Toán dành cho các em học sinh lớp 2, giúp các em làm tốt các bài tập về phần luyện tập Số hạng - Tổng. Qua tài liệu giải bài tập trang 13, 14, 15, 16 SGK Toán 2, các em học sinh sẽ nâng cao kỹ năng làm bài tập toán của mình và học tập tốt hơn môn học này.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, cùng các tài liệu học tập hay lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 2:

Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
4 5.912
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 2 sách Chân Trời Sáng Tạo Xem thêm