Toán lớp 2 trang 42, 43, 44 Các số từ 1 đến 110 Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 trang 42, 43, 44 Các số từ 1 đến 110 Chân trời sáng tạo tập 2 được giải và hướng dẫn đầy đủ, ngắn gọn giúp học sinh hiểu, củng cố kiến thức và phương pháp giải bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo.

>> Bài trước: Toán lớp 2 trang 38, 39, 40, 41 Đơn vị, chục, trăm, nghìn Chân trời sáng tạo

Thực hành trang 42 SGK Toán lớp 2 Tập 2

Bài 1 (trang 42 SGK Toán 2 tập 2)

Làm theo mẫu.

Bài 1 (trang 42 SGK Toán 2 tập 2)

Đáp án:

- Quan sát hàng bài mẫu, em thấy:

Có 1 thẻ trăm và 1 khối lập phương: em có 1 trăm, 0 chục, 1 đơn vị. Viết là 101, đọc là một trăm linh một.

- Hàng thứ hai: Có 1 thẻ trăm và 5 khối lập phương

Em có 1 trăm, 0 chục, 5 đơn vị. Viết là 105, đọc là một trăm linh năm.

- Hàng thứ ba: Có 1 thẻ trăm và 9 khối lập phương

Em có 1 trăm, 0 chục, 9 đơn vị. Viết là 109, đọc là một trăm linh chín.

Bài 1 (trang 42 SGK Toán 2 tập 2)

Bài 2 (trang 42 SGK Toán 2 tập 2)

Đọc, viết các số từ 101 đến 110.

Bài 2 (trang 42 SGK Toán 2 tập 2)

Đáp án:

Bài 2 (trang 42 SGK Toán 2 tập 2)

Luyện tập trang 43, 44 SGK Toán lớp 2 Tập 2

Bài 1 (trang 43 SGK Toán 2 tập 2)

a) Mỗi con vật che số nào?

Bài 1 (trang 43 SGK Toán 2 tập 2)

b) Mỗi quả che số nào?

Bài 1 (trang 43 SGK Toán 2 tập 2)

Đáp án:

Quan sát hình, em thấy:

a) Các dãy số đếm thêm 1.

Con voi che số 103, con chim cánh cụt che số 105

Con sư tử che số 104, con lợn che số 106

Con gấu che số 107, con ngựa vằn che số 110

b) Các dãy số đếm bớt 1.

Quả dưa hấu che số 104, quả xoài che số 101.

Quả táo che số 106, quả chuối che số 105.

Quả cam che số 110, quả dâu che số 108.

Em điền như sau:

a)

Bài 1 (trang 43 SGK Toán 2 tập 2)

b)

Bài 1 (trang 43 SGK Toán 2 tập 2)

Bài 2 (trang 43 SGK Toán 2 tập 2)

Tìm thức ăn của mỗi chú chim.

Bài 2 (trang 43 SGK Toán 2 tập 2)

Đáp án:

Em hoàn thiện các số trên tia số như sau:

99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110.

Quả táo được buộc vào số 101, con cá được buộc vào số 103, hạt lúa được buộc vào số 104, con sâu được buộc vào số 107, con châu chấu được buộc vào số 109.

Vậy con chim sâu ăn sâu.

Con cò ăn cá.

Con chim sáo ăn châu chấu.

Con chào mào ăn táo.

Con chim sẻ ăn hạt lúa.

Em nối như sau:

Bài 2 (trang 43 SGK Toán 2 tập 2)

Bài 3 (trang 44 SGK Toán 2 tập 2)

Tính để tìm cà rốt cho mỗi chú thỏ.

Bài 3 (trang 44 SGK Toán 2 tập 2)

Đáp án

Có 100 + 1 = 1 trăm + 1 đơn vị = 1 trăm, 0 chục và 1 đơn vị = 101

10 + 1 = 10 đơn vị + 1 đơn vị = 11 đơn vị = 11

100 + 10 = 1 trăm + 1 chục = 10 chục + 1 chục = 11 chục = 110

10 + 10 = 1 chục + 1 chục = 2 chục = 20

Vậy

Bài 3 (trang 44 SGK Toán 2 tập 2)

Bài 4 (trang 44 SGK Toán 2 tập 2)

Đúng (đ) hay sai (s)?

a) 109 = 100 + 90 ⍰

b) 109 = 10 + 9 ⍰

c) 109 = 100 + 9 ⍰

Đáp án:

Có 100 + 90 = 10 chục + 9 chục = 19 chục = 190

Có 10 + 9 = 10 đơn vị + 9 đơn vị = 19 đơn vị = 19

Có 100 + 9 = 1 trăm + 0 chục + 9 đơn vị = 109

Vậy

a) 109 = 100 + 90 s

b) 109 = 10 + 9 s

c) 109 = 100 + 9 đ

Bài 5 (trang 44 SGK Toán 2 tập 2)

Viết cách đọc giờ ở mỗi đồng hồ.

Bài 5 (trang 44 SGK Toán 2 tập 2)

Đáp án:

Thỏ bắt đầu tìm cà rốt lúc 8 giờ.

Thỏ tìm cà rốt trong 15 phút.

Thỏ tìm thấy cà rốt lúc 8 giờ 15 phút.

Bài 5 (trang 44 SGK Toán 2 tập 2)

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 2 trang 45, 46 Các số từ 111 đến 200 Chân trời sáng tạo

Trên đây là Toán lớp 2 trang 42, 43, 44 Các số từ 1 đến 110 Chân trời sáng tạo. Các em học sinh có thể tham khảo thêm đầy đủ Toán lớp 2 sách CTST.

Đánh giá bài viết
1 905
Sắp xếp theo

    Toán lớp 2 Chân trời

    Xem thêm