Giải bài tập trang 82 SGK Toán 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ

Giải bài tập trang 82 SGK Toán 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ

Giải bài tập trang 82 SGK Toán 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ giúp các em học sinh biết cách cộng trừ nhẩm trong phạm vi bảng tính, cộng trừ viết có nhớ một lần, củng cố các dạng bài toán nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 81 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 82)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

9 + 7 = 8 + 4 = 6 + 5 = 2 + 9 =

7 + 9 = 4 + 8 = 5 + 6 = 9 + 2 =

16 – 9 = 12 – 8 = 11 – 6 = 11 – 2 =

16 – 7 = 12 – 4 = 11 – 5 = 11 – 9 =

Hướng dẫn giải

9 + 7 = 16 8 + 4 = 12 6 + 5 = 11 2 + 9 = 11

7 + 9 = 16 4 + 8 = 12 5 + 6 = 11 9 + 2 = 11

16 – 9 = 7 12 – 8 = 4 11 – 6 = 5 11 – 2 = 9

16 – 7 = 9 12 – 4 = 8 11 – 5 = 6 11 – 9 = 2

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính:

a) 38 + 42; 47 + 35; 36 + 64

b) 81 – 27; 63 – 18; 100 – 42

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 82 SGK Toán 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 82 SGK Toán 2

b) 9 + 8 = 7 + 8 =

c) 9 + 6 = d) 6 + 5 =

9 + 1 + 5 = 6 + 4 + 1 =

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 82 SGK Toán 2

9 + 8 = 17 7 + 8 = 15

c) 9 + 6 = 15 d) 6 + 5 = 11

9 + 1 + 5 = 15 6 + 4 + 1 = 11

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Lớp 2A trồng được 48 cây, lớp 2B trồng được nhiều hơn lớp 2A 12 cây. Hỏi lớp 2B trồng được bao nhiêu cây?

Hướng dẫn giải

Số cây lớp 2B trồng được là

48 + 12 = 60 (cây)

Đáp số: 60 cây.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Số?

a) 72 + ... = 72; b) 85 – ... = 85.

Hướng dẫn giải

a) 72 + 0 = 72; b) 85 – 0 = 85

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 83, 84 SGK Toán 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
4 3.728
Sắp xếp theo

Giải bài tập Toán lớp 2

Xem thêm