Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 61 SGK Toán 2: 14 trừ đi một số 14 - 8

Giải bài tập trang 61 SGK Toán 2: 14 trừ đi một số 14 - 8

Giải bài tập trang 61 SGK Toán 2: 14 trừ đi một số 14 - 8 giúp các em học sinh biết cách lập bảng trừ có nhớ dạng 14 - 8 và học thuộc lòng bảng trừ. Đồng thời biết vận dụng bảng trừ đã học để làm tính và giải các bài tập toán liên quan.

Giải bài tập trang 60 SGK Toán 2: Luyện tập

Hướng dẫn giải bài 14 trừ đi một số 14 - 8 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 61)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

a) 9 + 5 = 8 + 6 = 7 + 7 =

5 + 9 = 6 + 8 = 14 – 7 =

b) 14 – 9 = 14 – 8 = 14 – 4 =

14 – 5 = 14 – 6 = 14 – 10 =

c) 14 – 4 – 2 = 14 – 4 – 5 = 14 – 4 – 1 =

14 – 6 = 14 – 9 = 14 – 5 =

Hướng dẫn giải

a) 9 + 5 = 14 8 + 6 = 14 7 + 7 = 14

5 + 9 = 14 6 + 8 = 14 14 – 7 = 7

b) 14 – 9 = 5 14 – 8 = 6 14 – 4 = 10

14 – 5 = 9 14 – 6 = 8 14 – 10 = 4

c) 14 – 4 – 2 = 8 14 – 4 – 5 = 5 14 – 4 – 1 = 9

14 – 6 = 8 14 – 9 = 5 14 – 5 = 9

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 61 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 61 SGK Toán 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 14 và 5; c) 14 và 7; c) 12 và 9.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 61 SGK Toán 2

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Một cửa hàng có 14 quạt điện, đã bán 6 quạt điện. Hỏi cửa hàng đó còn lại mấy quạt điện?

Hướng dẫn giải

Số quạt điện cửa hàng đó còn lại là:

14 – 6 = 8 (quạt điện)

Đáp số: 8 quạt điện.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 62 SGK Toán 2: 34 - 8

Đánh giá bài viết
2 1.651
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm