Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 110: Luyện tập Bảng chia 3

Giải vở bài tập Toán 2 bài 110

Giải vở bài tập Toán 2 bài 110: Luyện tập trang 28 gồm câu 1, 2, 3, 4, 5 giúp các em học sinh ôn tập và thực hành các bài Toán về phép chia 3 để chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra và bài thi sắp tới. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo để biết tất cả các dạng toán.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 110 trang 28

Câu 1. Tính nhẩm:

3 : 3 = .....

12 : 3 = ….

18 : 3 = .....

6 : 3 = .....

15 : 3 = …..

21 : 3 = .....

9 : 3 = .....

27 : 3 = .....

24 : 3 = .....

Câu 2. Số?

3

×

5

=

15

:

3

=

3

×

7

=

21

:

3

=

3

×

8

=

24

:

3

=

Câu 3. Tính (theo mẫu):

10cm : 2 = 5cm

12cm : 3 = .....

30cm : 3 = .....

6kg : 2 = .....

15kg : 3 = .....

21kg : 3 = .....

8l : 2 =…..

18l : 3 =….

24l : 3 =….

Câu 4. Có 30kg kẹo chia đều vào 3 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu Ki-lô-gam kẹo?

Bài giải

….……………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………

Câu 5. Tính nhẩm

Nhân

3 × 2 =.....

3 × 4 =.....

3 × 7 =.....

3 × 10 =.....

Chia

6 : 3 = .....

12 : 3 = .....

21 : 3 = .....

30 : 3 = .....

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Tính nhẩm

3 : 3 = 1

12 : 3 = 4

18 : 3 = 6

6 : 3 = 2

15 : 3 = 5

21 : 3 = 7

9 : 3 = 3

27 : 3 = 9

24 : 3 = 8

Câu 2. Số?

3

×

5

=

15

15

:

3

=

5

3

×

7

=

21

21

:

3

=

7

3

×

8

=

24

24

:

3

=

8

Câu 3. Tính (theo mẫu)

10cm : 2 = 5cm

12cm : 3 = 4cm

30cm : 3 = 10cm

6kg : 2 = 3kg

15kg : 3 = 5kg

21kg : 3 = 7kg

8l : 2 = 4l

18l : 3 = 6l

24l : 3 = 8l

Câu 4. Có 30kg kẹo chia đều vào 3 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu Ki-lô-gam kẹo?

Bài giải

Tóm tắt

Giải VBT Toán lớp 2 bài 110

Bài giải

Số ki-lô-gam kẹo có trong một thùng là:

30 : 3 = 10 (kg)

Đáp số: 10kg.

Câu 5. Tính nhẩm:

Nhân

3 × 2 = 6

3 × 4 = 12

3 × 7 = 21

3 × 10 = 30

Chia

6 : 3 = 2

12 : 3 = 4

21 : 3 = 7

30 : 3 = 10

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm