Giải bài tập trang 170 SGK Toán 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ

Giải bài tập trang 170 SGK Toán 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ

Giải bài tập trang 170 SGK Toán 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập các phép cộng trừ Toán lớp 2, ôn tập ôn thi cuối năm. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập trang 169 SGK Toán 2: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp)

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 170 SGK Toán 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (bài 1, 2, 3, 4 trang 170/SGK Toán 2)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

30 + 50 = 70 – 50 = 300 + 200 =

20 + 40 = 40 + 40 = 600 – 400 =

90 – 30 = 60 – 10 = 500 + 300 =

80 – 70 = 50 + 40 = 700 – 400 =

Hướng dẫn giải

30 + 50 = 80 70 – 50 = 20 300 + 200 = 500

20 + 40 = 60 40 + 40 = 80 600 – 400 = 200

90 – 30 = 60 60 – 10 = 50 500 + 300 = 800

80 – 70 = 10 50 + 40 = 90 700 – 400 = 300

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính:

Giải bài tập trang 170 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 170 SGK Toán 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Một trường tiểu học có 265 học sinh gái và 234 học sinh trai. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh?

Hướng dẫn giải

Trường tiểu học đó có số học sinh là:

265 + 234 = 499 (học sinh)

Đáp số: 499 học sinh.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Bể thứ nhất chứa được 865l nước, bể thứ hai chứa được ít hơn bể thứ nhất 200l nước. Hỏi bể thứ hai chứa được bao nhiêu lít nước?

Hướng dẫn giải

Số lít nước chứa trong bể thứ hai là:

865 – 200 = 665 (l)

Đáp số: 665l

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 171 SGK Toán 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
4 953
Sắp xếp theo

Giải bài tập Toán lớp 2

Xem thêm