Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 93: Bảng nhân 3

Giải vở bài tập Toán 2 bài 93

Giải vở bài tập Toán 2 bài 93: Bảng nhân 3 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được cách lập bảng nhân 3 và học thuộc lòng bảng nhân 3. Đồng thời giúp các em học sinh giải các bài toán đếm thêm 3. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 93 câu 1, 2, 3 ,4

Câu 1. Tính nhẩm:

3 × 2 =.…

3 × 5 =.…

3 × 8 =.…

3 × 1 =.…

3 × 3 =.…

3 × 7 =.…

3 × 4 =.…

3 × 6 =.…

3 × 9 =.…

3 × 10 =....

Câu 2. Mỗi can có 3l nước mắm. Hỏi 9 can như thế có tất cả bao nhiêu lít nước mắm?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 93: Bảng nhân 3

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 3. Đếm thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

3

9

12

15

24

Giải vở bài tập Toán 2 bài 93: Bảng nhân 3 câu 4

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Tính nhẩm:

3 × 2 = 6

3 × 5 = 15

3 × 8 = 24

3 × 1 = 3

3 × 3 = 9

3 × 7 = 21

3 × 4 = 12

3 × 6 = 18

3 × 9 = 27

3 × 10 = 30

Câu 2. Mỗi can có 3l nước mắm. Hỏi 9 can như thế có tất cả bao nhiêu lít nước mắm?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 93: Bảng nhân 3

Bài giải

Số lít nước mắm có trong 9 can là:

3 x 9 = 27(lít)

Đáp số: 27 lít.

Câu 3. Đếm thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

Giải vở bài tập Toán 2 bài 93: Bảng nhân 3 câu 4

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
9
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm