Bài tập Bài toán về ít hơn

Bài tập Toán lớp 2: Bài toán về ít hơn là tài liệu do VnDoc biên soạn với các bài tập Toán lớp 2 cơ bản, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 2 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các em.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Lý thuyết cần nhớ về bài toán ít hơn

Bài toán: Hồng có 10 nhãn vở. Hoa có ít hơn Hồng 3 nhãn vở. Hỏi Hoa có bao nhiêu nhãn vở?

Hướng dẫn giải:

+ Đọc và phân tích đề

+ Xác định giá trị lớn và giá trị bé có trong bài toán và tìm phép tính thích hợp giữa hai giá trị.

+ Tóm tắt và trình bày lời giải cho bài toán

Tóm tắt

Hồng có: 10 nhãn vở

Hoa có ít hơn Hồng: 3 nhãn vở

Hoa có:… nhãn vở?

Bài làm

Hoa có số nhãn vở là:

10 – 3 = 7 (nhãn vở)

Đáp số: 7 nhãn vở

B. Bài tập vận dụng về bài toán ít hơn

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Hải có 15 chiếc bút. Hiệp có ít hơn Hải 3 chiếc bút. Số chiếc bút mà Hiệp có là:

A. 12 chiếc bút B. 10 chiếc bút C. 11 chiếc bút D. 10 chiếc bút

Câu 2: Lớp 2A có 35 học sinh. Lớp 2B có ít hơn lớp 2A 4 học sinh. Số học sinh của lớp 2B là:

A. 30 học sinh B. 31 học sinh C. 39 học sinh D. 40 học sinh

Câu 3: Nhà Hoa nuôi 17 con vịt. Nhà Hoa nuôi ít hơn nhà Cúc 7 con vịt. Hỏi nhà Cúc nuôi bao nhiêu con vịt?

A.15 con vịt B.14 con vịt C. 24 con vịt D. 10 con vịt

Câu 4: Hoa nặng 20kg. Hoa nhẹ hơn Hùng 8kg. Hỏi Hùng nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

A. 24kg B. 27kg C. 26kg D. 28kg

Câu 5: Tuổi của bố Hoa năm nay là 45 tuổi. Tuổi của mẹ Hoa năm nay là 42 tuổi. Bố của Hoa hơn mẹ của Hoa số tuổi là:

A. 5 tuổi B. 4 tuổi C. 2 tuổi D. 3 tuổi

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Dũng có 15 viên bi. Hưng có ít hơn Dũng 6 viên bi. Hỏi Hưng có bao nhiêu viên bi?

Bài 2: Nhà Hoa trồng 7 cây hồng. Nhà Cúc trồng được ít hơn nhà Hoa 1 cây hồng. Hỏi nhà Cúc trồng được bao nhiêu cây hồng?

Bài 3: Lớp 2A có 20 học sinh nam. Lớp 2A ít hơn lớp 2B 7 học sinh nam. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh nam?

Bài 4: Rổ cam thứ nhất có 15 quả cam. Rổ cam thứ nhất ít hơn rổ cam thứ hai 8 quả cam. Hỏi rổ thứ hai có bao nhiêu quả cam?

C. Lời giải bài tập về bài toán ít hơn

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A B C D D

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

Hưng có số viên bi là:

15 – 6 = 9 (viên bi)

Đáp số: 9 viên bi

Bài 2:

Nhà Cúc trồng được số cây hồng là:

7 – 1 = 6 (cây)

Đáp số: 6 cây

Bài 3:

Lớp 2B có số học sinh nam là:

20 + 7 = 27 (học sinh)

Đáp số: 27 học sinh nam

Bài 4:

Rổ thứ hai có số quả cam là:

15 + 8 = 23 (quả cam)

Đáp số: 23 quả cam

--------

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán lớp 2: Bài toán về ít hơn. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 2 nâng caobài tập môn Toán lớp 2 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 592
Sắp xếp theo

Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm