Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán lớp 2 bài 65: 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29

Giải vở bài tập Toán 2 bài 65: 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29 giúp các em biết cách thực hiện phép trừ có nhớ (số bị trừ có hai chữ số, số trừ có một chữ số). Đồng thời biết thực hiện phép trừ liên tiếp và giải toán có lời văn. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 trang 74 câu 1

Đặt tính rồi tính:

a) 45 - 16                  65 - 27                95 - 58                    75 - 39

b) 96 - 77                  56 - 18                 66 - 29                   77 - 48

c) 57 - 49                  68 - 39                 88 - 29                    55 - 19

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 65

Giải vở bài tập Toán lớp 2 trang 74 câu 2

Số?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 65

Phương pháp giải:

Trừ các số lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Giải VBT Toán 2 bài 65

Giải vở bài tập Toán lớp 2 trang 74 câu 3

Năm nay bà 65 tuổi, mẹ kém bà 29 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?

Tóm tắt

Bà: 65 tuổi

Mẹ kém bà: 29 tuổi

Mẹ: …. tuổi?

Bài giải

Năm nay mẹ có số tuổi là:

65 – 29 = 36 (tuổi)

Đáp số: 36 tuổi

...............................................

I. Đề thi học kì 1 lớp 2 được tải nhiều nhất:

II. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 Hay nhất:

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

III. Đề thi học kì 1 lớp 2 VnDoc biên soạn:

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm