Giải bài tập trang 123 SGK Toán 2: Luyện tập bảng chia 5

Giải bài tập trang 123 SGK Toán 2: Luyện tập bảng chia 5

Giải bài tập trang 123 SGK Toán 2: Luyện tập bảng chia 5 với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 2, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán bảng chia 5.

Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 2: Bảng chia 5. Một phần năm

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 Luyện tập bảng chia 5 trang 123 SGK Toán lớp 2

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

10 : 5 = 15 : 5 = 20 : 5 = 25 : 5 =

30 : 5 = 45 : 5 = 35 : 5 = 50 : 5 =

Hướng dẫn giải

10 : 5 = 2 15 : 5 = 3 20 : 5 = 4 25 : 5 = 5

30 : 5 = 6 45 : 5 = 9 35 : 5 = 7 50 : 5 = 10

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm:

5 × 2 = 5 × 3 = 5 × 4 = 5 × 1 =

10 : 2 = 15 : 3 = 20 : 4 = 5 : 1 =

10 : 5 = 15 : 5 = 20 : 5 = 5 : 5 =

Hướng dẫn giải

5 × 2 = 10 5 × 3 = 15 5 × 4 = 20 5 × 1 = 5

10 : 2 = 5 15 : 3 = 5 20 : 4 = 5 5 : 1 = 5

10 : 5 = 2 15 : 5 = 3 20 : 5 = 4 5 : 5 = 1

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Có 35 quyển vở chia đều cho 5 bạn, Hỏi mỗi bạn có mấy quyển vở?

Hướng dẫn giải

Số vở của mỗi bạn là:

35 : 5 = 7 (quyển vở)

Đáp số: 7 quyển vở.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Có 25 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Hỏi xếp được vào mấy đĩa?

Hướng dẫn giải

Số đĩa cam là:

25 : 5 = 5 (đĩa)

Đáp số: 5 đĩa cam

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Hình nào đã khoanh vào 1/5 số con voi?

Giải bài tập trang 123 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Hình a đã khoanh vào 1/5 số con voi.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 124 SGK Toán 2: Luyện tập chung

Đánh giá bài viết
15 1.616
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm