Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 59: 14 trừ đi một số 14 - 8

Giải vở bài tập Toán 2 bài 59 trang 63

Giải vở bài tập Toán 2 bài 59: 14 trừ đi một số 14 - 8 trang 63 giúp các em học sinh biết cách lập bảng trừ có nhớ dạng 14 - 8 và học thuộc lòng bảng trừ. Đồng thời biết vận dụng bảng trừ đã học để làm tính và giải các bài tập toán liên quan.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 59: 14 trừ đi một số 14 - 8

Câu 1. Tính nhẩm

a, 8+ 6 =…

9 + 5 =…

7 + 7 =…

6 + 8 =…

5 + 9 =…

14 − 7 =…

14 − 8 =…

14 − 9 =…

14 − 4 =…

14 − 6 =…

14 − 5 =…

14 − 10 =…

b, 14− 4 − 3 =…

14 − 4 − 2 =…

14 − 7 =…

14 − 6 =…

14 − 4 − 5 =…

14 − 9 =…

Câu 2. Đặt tính rồi tính

14 - 8 14 - 6 14 - 7 14 - 9 14 - 5

Câu 3. Một cửa hàng có 14 xe đạp, đã bán 8 xe đạp. Hỏi cửa hàng đó còn bao nhiêu xe đạp?

Câu 4.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 59

a) Tô màu đỏ vào chữ nhật ABCD. Tô màu xanh vào hình còn lại (phần chưa tô màu) của hình vuông MNPQ.

b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

- Hình ...... đặt trên hình .......

- Hình ...... đặt dưới hình .......

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

a, 8+ 6 = 14

9 + 5 = 14

7 + 7 = 14

6 + 8 = 14

5 + 9 = 14

14 − 7 = 7

14 − 8 = 6

14 − 9 = 5

14 − 4 = 10

14 − 6 = 8

14 − 5 = 9

14 − 10 = 4

b, 14− 4 − 3 = 7

14 − 4 − 2 = 8

14 − 7 = 7

14 − 6 = 8

14 − 4 − 5 = 5

14 − 9 = 5

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 59

Câu 3.

Tóm tắt:

Có: 14 xe đạp

Bán: 8 xe đạp

Còn lại: …… xe đạp?

Bài giải

Cửa hàng còn lại số xe đạp là:

14 - 8 = 6 (xe đạp)

Đáp số: 6 xe đạp

Câu 4.

a) Tô màu đỏ vào chữ nhật ABCD. Tô màu xanh vào hình còn lại (phần chưa tô màu) của hình vuông MNPQ.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 59 trang 63

b)

- Hình ABCD đặt trên hình MNPQ

- Hình MNPQ đặt dưới hình ABCD

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
5
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm