Giải vở bài tập Toán 2: Tự kiểm tra chương 3

Giải vở bài tập Toán lớp 2: Tự kiểm tra

Giải vở bài tập Toán 2: Tự kiểm tra chương 3 là tài liệu tham khảo cho các em học sinh tham khảo để củng cố kỹ năng giải Toán 2 chương 3, chuẩn bị cho bài thi học kì. Mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2: Tự kiểm tra Chương 3

Câu 1. Nối phép tính với kết quả đúng:

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2: Tự kiểm tra Chương 3

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

32 - 4 83 - 25 65 - 47 40 - 9

Câu 3. Tìm x:

a) x – 9 = 16 b) x – 5 = 37 c) 31 – x = 16

Câu 4. Năm nay chị 11 tuổi, em kém chị 4 tuổi. Hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi?

Câu 5. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 2 Chương 3

Câu 2.

Bài Giải vở bài tập Toán 2

Câu 3.

a) x – 9 = 16

x = 16 + 9

x = 25

b) x – 5 = 37

x = 37 + 5

x = 42

c) 31 – x = 16

x = 31 – 16

x = 15

Câu 4.

Tóm tắt

Chị: 11 tuổi

Em kém chị: 4 tuổi

Em: …tuổi?

Bài giải

Số tuổi của em là:

11 – 4 = 7 (tuổi)

Đáp số: 7 tuổi.

Câu 5.

Bài Giải vở bài tập Toán 2 câu 5

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 388
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm