Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 63, 64 SGK Toán 2: 54 - 18. Luyện tập

Giải bài tập trang 63, 64 SGK Toán 2: 54 - 18. Luyện tập

Giải bài tập trang 63, 64 SGK Toán 2: 54 - 18. Luyện tập giúp các em học sinh nắm được cách thực hiện phép trừ có nhớ, số bị trừ là số có hai chữ số, hàng đơn vị là 4, số trừ là số có hai chữ số. Đồng thời, biết vận dụng phép trừ đã học làm tính và giải bài toán. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập trang 62 SGK Toán 2: 34 - 8

Hướng dẫn giải bài 54 - 18 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 63)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 63, 64 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

a) Đáp án lần lượt là: 48, 7, 45, 49, 16

b) Đáp án lần lượt là: 17, 45, 18, 28, 38

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 74 và 47; b) 64 và 28; c) 44 và 19

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 63, 64 SGK Toán 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Mảnh vải màu xanh dài 34 dm, mảnh vải màu tím ngắn hơn mảnh vải màu xanh 15dm. Hỏi mảnh vải màu tím dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Hướng dẫn giải

Số đề-xi-mét mảnh vải màu tím dài là

34 – 15 = 19 (dm)

Đáp số: 34 dm

Hướng dẫn giải bài Luyện tập (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 64)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

14 – 5 = 14 – 7 = 14 – 9 =

14 – 6 = 14 – 8 = 13 – 9 =

Hướng dẫn giải

14 – 5 = 9 14 – 7 = 7 14 – 9 = 5

14 – 6 = 8 14 – 8 = 6 13 – 9 = 4

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính:

a) 84 – 47; 30 – 6; 74 – 48;

b) 62 – 28; 83 – 45; 60 – 12.

Hướng dẫn giải

a) Kết quả lần lượt là: 37, 24, 26

b) Kết quả lần lượt là: 34, 38, 48

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tìm x:

a) x – 24 = 34; b) x + 18 = 60; c) 25 + x = 84.

Hướng dẫn giải

a) x – 24 = 34; b) x + 18 = 60; c) 25 + x = 84.

x = 34 + 24 x = 60 – 18 x = 84 – 25

x = 58 x = 42 x = 59.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Một cửa hàng đồ chơi có 84 ô tô và máy bay, trong đó có 45 ô tô. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu máy bay?

Hướng dẫn giải

Số may bay cửa hàng đó có là:

84 – 45 = 39 (máy bay)

Đáp số: 39 máy bay.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 65 SGK Toán 2: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm