Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 167 SGK Toán 2: Luyện tập chung (tiếp theo)

Giải bài tập trang 167 SGK Toán 2: Luyện tập chung (tiếp theo)

Giải bài tập trang 167 SGK Toán 2: Luyện tập chung (tiếp theo) ) có lời giải tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập lại toàn bộ các hệ thống kiến thức chương 6 SGK Toán 2, ôn tập ôn thi cuối năm. Mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài tập trang 166 SGK Toán 2: Luyện tập chung (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 167 SGK Toán 2: Luyện tập chung (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 167/SGK Toán 2)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Đặt tính rồi tính:

a) 456 + 323; 897 – 253

b) 357 + 621; 962 – 861

c) 421 + 375; 431 – 411

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 167 SGK Toán 2

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tìm X:

a) 300 + X = 800

X + 700 = 1000

b) X – 600 = 100

700 – X = 400.

Hướng dẫn giải

a) 300 + X = 800

X = 800 – 300

X = 500

X + 700 = 1000

X = 1000 – 700

X = 300

b) X – 600 = 100

X = 100 + 600

X = 700

700 – X = 400

X = 700 – 400

X = 300

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền dấu < , > ,=

60cm + 40cm...1m

300cm + 53cm...300cm + 57cm

1km...800m

Hướng dẫn giải

60cm + 40cm = 1m

300cm + 53cm < 300cm + 57cm

1km > 800m

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 168 SGK Toán 2: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm