Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 144

Giải vở bài tập Toán 2 bài 144:
Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

Giải vở bài tập Toán 2 bài 144: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị có đáp án và hướng dẫn dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SBT giúp các em học sinh ôn tập nắm chắc các kiến thức viết cấu tạo số thành tổng các trăm chục, đơn vị. Mời các em cùng tham khảo chi tiết các bài tập.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 144 trang 68

Câu 1. Viết (theo mẫu):

275

2 trăm 7 chục 5 đơn vị

(275 = 200 + 70 + 5)

364

519

921

753

468

Câu 2. Nối (theo mẫu)

Giải vở bài tập Toán 2 bài 144

Câu 3. Viết (theo mẫu):

458 = 400 + 50 + 8

391=................…

273=...................

916=................…

502=................…

760=...............…

Câu 4. Viết (theo mẫu):

Số 853 gồm 8 trăm 5 chục và 3 đơn vị

Số 951 gồm … trăm … chục và … đơn vị.

Số 728 gồm………………………………

Số 207 gồm ……………………………...

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Viết (theo mẫu):

275

2 trăm 7 chục 5 đơn vị

275 = 200 + 70 + 5

364

3 trăm 6 chục 4 đơn vị

364 = 300 + 60 + 4

519

5 trăm 1 chục 9 đơn vị

519 = 500 +10 + 9

921

9 trăm 2 chục 1 đơn vị

921 = 900 + 20 + 1

753

7 trăm 5 chục 3 đơn vị

753 = 700 + 50 + 3

468

4 trăm 6 chục 8 đơn vị

468400 + 60 +8

Câu 2. Nối (theo mẫu)

Giải vở bài tập Toán 2 bài 144

Câu 3. Viết (theo mẫu):

458 = 400 + 50 + 8

391 = 300 + 90 + 1

273 = 200 + 70 + 3

916 = 900 + 10 + 6

502 = 500 + 2

760 = 700 + 60

Câu 4. Viết (theo mẫu):

Số 853 gồm 8 trăm 5 chục và 3 đơn vị .

Số 951 gồm 9 trăm 5 chục và 1đơn vị.

Số 728 gồm 7 trăm 2 chục và 8 đơn vị.

Số 207 gồm 2 trăm 0 chục và 7 đơn vị.

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
7
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm