Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Toán lớp 2 trang 117: Luyện tập tìm một thừa số của phép nhân

Giải bài tập trang 117 SGK Toán 2: Luyện tập tìm một thừa số của phép nhân là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 2, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán tìm các thừa số chưa biết của phép nhân.

Giải Toán lớp 2 trang 117 câu 1

Tìm X:

a) X × 2 = 4

b) 2 × X = 12

c) 3 × X = 27

Phương pháp giải:

Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Lời giải chi tiết:

a) X × 2 = 4

X = 4 : 2

X = 2

b) 2 × X = 12

X = 12 : 2

X = 6

c) 3 × X = 27

X = 27 : 3

X = 9

Giải Toán lớp 2 trang 117 câu 2

Tìm y

a) y + 2 = 10

b) y × 2 = 10

c ) 2 × y = 10

Phương pháp giải:

- Tìm số hạng bằng tổng trừ đi số hạng kia.

- Tìm thừa số bằng tích chia cho thừa số kia.

Lời giải chi tiết:

a) y + 2 = 10

y = 10 – 2

y = 8

b) y × 2 = 10

y = 10 : 2

y = 5

c) 2 × y = 10

y = 10 : 2

y = 5

Giải Toán lớp 2 trang 117 câu 3

Viết số thích hợp vào ô trống:

Thừa số

2

2

2

3

3

Thừa số

6

3

2

5

Tích

12

6

15

Phương pháp giải:

Tìm tích và thừa số còn thiếu trong mỗi phép nhân rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Thừa số

2

2

2

3

3

3

Thừa số

6

6

3

2

5

5

Tích

12

12

6

6

15

15

Cột thứ nhất: 2 × 6 = 12, điền 12 vào ô trống.

Cột thứ hai: 12 : 2 = 6, điền 6 vào ô trống

Cột thứ ba: 2 × 3= 6, điền 6 vào ô trống.

Cột thứ tư: 6 : 2 = 3, điền 3 vào ô trống.

Cột thứ năm: 3 × 5 = 15, điền 15 vào ô trống.

Cột thứ sáu: 15 : 3 = 5, điền 5 vào ô trống.

Giải Toán lớp 2 trang 117 câu 4

Có 12kg gạo chia đều cho 3 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam gạo?

Phương pháp giải:

Muốn tìm đáp án ta lấy 12kg chia cho số túi.

Lời giải chi tiết:

Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là:

12 : 3 = 4 (kg)

Đáp số: 4 kg

Giải Toán lớp 2 trang 117 câu 5

Có 15 bông hoa cắm vào các lọ, mỗi lọ có 3 bông hoa. Hỏi cắm được mấy lọ hoa?

Phương pháp giải:

Muốn tìm lời giải ta lấy số bông hoa đã cho chia 3.

Lời giải chi tiết:

Số lọ hoa là:

15 : 3 = 5 (lọ hoa)

Đáp số: 5 lọ hoa

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 118, 119 SGK Toán 2: Bảng chia 4. Một phần tư

Ngoài Giải Toán lớp 2 trang 117: Luyện tập tìm một thừa số của phép nhân trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 hay Tiếng Anh lớp 2, Giải Tự nhiên và xã hội 2, Bài tập cuối tuần lớp 2,.... để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

...............................

I. Đề thi học kì 1 lớp 2 Tải nhiều

II. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 Hay chọn lọc

1. Đề cương ôn tập lớp 2 học kì 1 năm 2020 - 2021

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

4. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tin Học

5. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tự nhiên

Đánh giá bài viết
4 4.252
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm