Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 14: 9 cộng với một số 9 + 5

Giải vở bài tập Toán 2 bài 14

Giải vở bài tập Toán 2 bài 14: 9 cộng với một số 9 + 5 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài tập phép cộng 9 cộng với một số. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 14: 9 cộng với một số 9 + 5

Câu 1. a) Tính nhẩm:

9 + 2 = … 9 + 4 = … 9 + 5 = …

2 + 9 = … 4+ 9 = … 5 + 9 = …

9 + 6 =… 9 + 8 =…

6 + 9 =… 8 + 9 =…

b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong phép cộng, khi đổi chỗ các số hạng thì tổng……….

Câu 2. Tính

Giải vở bài tập Toán 2 bài 14: 9 cộng với một số 9 + 5

Câu 3. Số?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 14

Câu 4. Trong vườn có 9 cây cam, mẹ trồng thêm 8 cây cam nữa. Hỏi trong vườn đó có tất cả bao nhiêu cây cam?

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. a)

9 + 2 = 11 9 + 4 = 13 9 + 5 = 14

9 + 6 = 15 9 + 8 = 17 2 + 9 = 11

4+ 9 = 13 5 + 9 = 14 6 + 9 = 15

8 + 9 = 17

b)

Trong phép cộng, khi đổi chỗ các số hạng thì tổng không thay đổi

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 14 câu 2

Câu 3.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 14 câu 3

Câu 4.

Có: 9 cây cam

Trồng thêm: 8 cây cam

Tất cả: ...? cây cam

Bài giải

Số cây cam có trong vườn là:

9 + 8 = 17 (cây)

Đáp số: 17 cây.

>>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 2 bài 15: 29 + 5

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
12
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm