Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 62 SGK Toán 2: 34 - 8

Giải bài tập trang 62 SGK Toán 2: 34 - 8

Giải bài tập trang 62 SGK Toán 2: 34 - 8 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh biết cách lập bảng trừ có dạng 34 - 8 và học thuộc lòng bảng trừ. Đồng thời biết vận dụng bảng trừ đã học để làm tính và giải các bài tập liên quan.

Giải bài tập trang 61 SGK Toán 2: 14 trừ đi một số 14 - 8

Hướng dẫn giải bài 34 - 8 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 62)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

Giải bài tập trang 62 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 62 SGK Toán 2

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 64 và 6; b) 84 và 8; c) 94 và 9.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 62 SGK Toán 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Nhà bạn Hà nuôi 34 con gà, nhà bạn Ly nuôi ít hơn nhà bạn Hà 9 con gà. Hỏi nhà bạn Ly nuôi bao nhiêu con gà?

Hướng dẫn giải

Số con gà nhà bạn Ly nuôi là:

34 – 9 = 25 (con gà)

Đáp số: 25 con gà.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Tìm x:

a) x + 7 = 34; b) x – 14 = 36.

Hướng dẫn giải

a) x + 7 = 34; b) x – 14 = 36.

x = 34 – 7 x = 36 + 14

x = 27 x = 50

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 63, 64 SGK Toán 2: 54 - 18. Luyện tập

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm