Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 115: Luyện tập bảng chia 4

Giải vở bài tập Toán 2 bài 115

Giải vở bài tập Toán 2 bài 115: Luyện tập bảng chia 4 trang 33 gồm câu 1, 2, 3, 4, 5 giúp các em học sinh ôn tập và thực hành các bài Toán về phép chia và các bài Toán có lời văn. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 115 trang 33

Câu 1. Tính nhẩm:

4 : 4 =.…

8 : 4 =.…

12 : 4 =.…

36 : 4 =.…

16 : 4 =.…

20 : 4 = ….

40 : 4 =.…

24 : 4 =.…

32 : 4 =….

Câu 2. Số?

4

×

3

=

12

:

4

=

4

×

2

=

8

:

4

=

4

×

5

=

20

:

4

=

Câu 3. Có 24 quyển vở chia đều cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổđược chia mấy quyển vở?

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 4. Có 24 miếng kính lắp vào cácô của sổ của một căn phòng, mỗi cửa sổ có 4 ô kính. Hỏi căn phòng đó có mấy cửa sổ?

Bài giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Câu 5. Tính nhẩm:

Trừ

28 − 4 =....

32 − 4 =....

36 − 4 =....

Chia

28 : 4 =....

32 : 4 =....

36 : 4 =....

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Tính nhẩm:

4 : 4 = 1

8 : 4 = 2

12 : 4 = 3

36 : 4 = 9

16 : 4 = 4

20 : 4 = 5

40 : 4 = 10

24 : 4 = 6

32 : 4 = 8

Câu 2. Số?

4

×

3

=

12

12

:

4

=

3

4

×

2

=

8

8

:

4

=

2

4

×

5

=

20

20

:

4

=

5

Câu 3. Có 24 quyển vở chia đều cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổ được chia mấy quyển vở?

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 2 bài 115: Luyện tập

Bài giải

Mỗi tổ có số quyển vở là:

24 : 4 = 6 (quyển)

Đáp số: 6 quyển

Câu 4. Có 24 miếng kính lắp vào các ô của sổ của một căn phòng, mỗi cửa sổ có 4 ô kính. Hỏi căn phòng đó có mấy cửa sổ?

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 2 bài 115: Luyện tập

Bài giải

Căn phòng có số cửa sổ là:

24 : 4 = 6 (cửa)

Đáp số: 6 cửa

Câu 5. Tính nhẩm:

Trừ

28 − 4 = 24

32 − 4 = 28

36 − 4 = 32

Chia

28 : 4 = 7

32 : 4 = 8

36 : 4 = 9

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
6
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm