Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 118: Luyện tập bảng chia 5

Giải vở bài tập Toán 2 bài 118

Giải vở bài tập Toán 2 bài 118: Luyện tập bảng chia 5 với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình Sách bài tập Toán lớp 2, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 118 trang 36

Câu 1. Tính nhẩm:

5 : 5 =.....

20 : 5 =..…

40 : 5 =..…

45 : 5 =.....

10 : 5 =.…

25 : 5 =.....

50 : 5 =.....

30 : 5 =..…

15 : 5 =.....

Câu 2. Số?

3

×

2

=

6

:

3

=

6

:

2

=

5

×

3

=

15

:

5

=

15

:

3

=

5

×

2

=

10

:

5

=

10

:

2

=

Câu 3. Trồng 20 cây chuối thành 5 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy cây chuối?

Bài giải

.................

Câu 4. Trồng 20 cây dừa thành các hàng, mỗi hàng có 5 cây dừa. Hỏi có mấy hàng cây dừa được trồng?

Bài giải

.................

Câu 5. Tính nhẩm:

Chia

Trừ

25 : 5 =.....

25 − 5 =.....

5 : 5 =.....

5 − 5 =.....

30 : 5 =.....

30 − 5 =.....

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Tính nhẩm:

5 : 5 = 1

20 : 5 = 4

40 : 5 = 8

45 : 5 = 9

10 : 5 = 2

25 : 5 = 5

50 : 5 = 10

30 : 5 = 6

15 : 5 = 3

Câu 2. Số?

3

×

2

=

6

6

:

3

=

2

6

:

2

=

3

5

×

3

=

15

15

:

5

=

3

15

:

3

=

5

5

×

2

=

10

10

:

5

=

2

10

:

2

=

5

Câu 3. Trồng 20 cây chuối thành 5 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy cây chuối?

Bài giải

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 2 bài 118: Luyện tập bảng chia 5

Bài giải

Số cây trong một hàng là:

20 : 5 = 4 (cây)

Đáp số: 4 cây

Câu 4. Trồng 20 cây dừa thành các hàng, mỗi hàng có 5 cây dừa. Hỏi có mấy hàng cây dừa được trồng?

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 2 bài 118: Luyện tập bảng chia 5

Bài giải

20 cây trồng được số hàng là:

20 : 5 = 4 (hàng)

Đáp số: 4 hàng.

Câu 5. Tính nhẩm:

Chia

Trừ

25 : 5 = 5

25 − 5 = 20

5 : 5 = 1

5 − 5 = 0

30 : 5 = 6

30 − 5 = 25

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm