Giải vở bài tập Toán 2 bài 131: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán 2 bài 131

Giải vở bài tập Toán 2 bài 131: Luyện tập chung với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập trong chương 5 và giải các bài toán có lời văn để các em có thể luyện tập tốt chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 131 trang 50

Câu 1. Tính nhẩm:

a,

5 × 2 =....…

5 × 3 =......

5 × 4 =....…

5 × 4 =.......

5 × 1 =....…

5 × 1 =.......

10 : 5 =....…

10 : 5 =.......

15 : 5 =....…

15 : 5 =.......

20 : 5 =....…

20 : 5 =.......

5 : 1 =....…

5 : 1 =.......

10 : 2 =....…

10 : 2 =.......

15 : 3=....…

15 : 3 =.......

20 : 4 =....…

20 : 4 =.......

5 : 5 =....…

5 : 5 =.......

b,

2cm × 3 =.....…

3cm × 4 =........

30cm : 5=.......

5kg × 5=.....

21kg : 3=..…

3kg : 1 =..…

28l : 4 =….

12l : 2 =….

4l × 1 =…..

Câu 2. Tính:

a, 8: 2 + 6 =..............…=..............

b, 4 × 3 − 7 =................=............…

c, 4 : 4 × 0 =......….......=.............

d, 0 : 7 + 2 =.............…=...........…

Câu 3. Có 15 cái bút xếp đều vào 3 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bút?

Bài giải

................

Câu 4. Có 15 cái bút xếp vào các hộp, mỗi hộp có 5 cái bút. Hỏi xếp được mấy hộp bút đó?

Bài giải

................

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Tính nhẩm:

a,

5 × 2 = 10

5 × 3 = 15

5 × 4 = 20

5 × 1 = 5

10 : 5 = 2

15 : 5 = 3

20 : 5 = 4

5 : 1 = 5

10 : 2 = 5

15 : 3 = 5

20 : 4 = 5

5 : 5 = 1

b,

2cm × 3 = 6cm

3cm × 4 = 12cm

30cm : 5 = 6cm

5kg × 5 = 25kg

21kg : 3 = 7kg

3kg : 1 = 3kg

28l : 4 = 7l

12l : 2 = 6l

4l × 1 = 4l

Câu 2. Tính:

a) 8 : 2 + 6 = 4 + 6 = 10

4 × 3 − 7 = 12 − 7 = 5

b) 4 : 4 × 0 = 1 × 0 = 0

d, 0 : 7 + 2 = 0 + 2 = 2

Câu 3. Có 15 cái bút xếp đều vào 3 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bút?

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 2 bài 131: Luyện tập chung

Bài giải

Số cái bút có trong mỗi hộp là:

15 : 3 = 5 (cái)

Đápsố: 5 cái

Câu 4. Có 15 cái bút xếp đều vào các hộp, mỗi hộp có 5 cái bút. Hỏi xếp được mấy hộp bút đó?

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 2 bài 131: Luyện tập chung

Bài giải

15 cái bút xếp vào số hộp là:

15 : 5 = 3 (hộp)

Đáp số: 3 hộp

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
2 1.696
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm