Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 29 SGK Toán 2: Luyện tập

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 29

Giải bài tập trang 29 SGK Toán 2: Luyện tập với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập Toán 7 cộng với một số. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài Luyện tập SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 29)

Bài 1. Tính nhẩm:

7 + 3 = 7 + 4 = 7 + 5 = 7 + 6 =

7 + 7 = 7 + 8 = 7 + 9 = 7 + 10 =

5 + 7 = 6 + 7 = 8 + 7 = 9 + 7 =

Bài giải

7 + 3 = 10 7 + 4 = 11

7 + 7 = 14 7 + 8 = 15

5 + 7 = 12 6 + 7 = 13

7 + 5 = 12 7 + 6 = 13

7 + 9 = 16 7 + 10 = 17

8 + 7 = 15 9 + 7 = 16

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

37 + 15;

47 + 18;

24 + 17;

67 + 9.

Bài giải

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 29

Bài 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Thúng cam có: 28 quả

Thúng quýt có: 37 quả

Cả hai thúng có: ... quả?

Bài giải

Số quả cả hai thúng có là:

28 + 37 = 65 (quả)

Đáp số: 65 quả.

Bài 4. Điền dấu >; < hoặc dấu = vào chỗ chấm.

19 + 7 ... 17 + 9 23 + 7 ... 38 - 8

17 + 9 ... 17 + 7 16 + 8 ... 28 - 3

Bài giải

19 + 7 = 17 + 9 23 + 7 = 38 - 8

17 + 9 > 17 + 7 16 + 8 < 28 - 3

Bài 5. Kết quả của phép tính nào có thể điền vào ô trống?

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 29

Bài giải

Kết quả của các phép tính sau có thể điền vào chỗ trống:

27 - 5; 19 + 4; 17 + 4.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 30 SGK Toán 2: Bài toán về ít hơn

Chia sẻ, đánh giá bài viết
5
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 2

    Xem thêm