Giải vở bài tập Toán 2 bài 57: 53 - 15

Giải vở bài tập Toán 2 bài 57 trang 61

Giải vở bài tập Toán 2 bài 57: 53 - 15 trang 61 giúp các em học sinh nắm chắc được cách thực phép trừ có nhớ, số bị trừ là số có hai chữ số. Đồng thời củng cố cách tìm số hạng của phép cộng, tìm số bị trừ trong phép trừ. Mời các em tham khảo.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 57 câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 61

Câu 1. Tính:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 57: 53 - 15

Câu 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

73 và 49 43 và 17 63 và 55

Câu 3. Tìm x:

a) x – 27 = 15

b) x + 38 = 83

c) 24 + x = 73

Câu 4. Năm nay ông 63 tuổi, bố ít hơn ông 34 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

Câu 5. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 56

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 2.

73 và 49 43 và 17 63 và 55

Bài Giải vở bài tập Toán 2 câu 2

Câu 3.

a) X − 27 = 15

X = 15 + 27

X = 42

b) X + 38 = 83

X = 83 − 38

X = 45

c) 24 + x = 73

X = 73 − 24

X = 49

Câu 4.

Tóm tắt

Bài Giải vở bài tập Toán 2 câu 4

Bài giải

Số tuổi của bố là:

63 – 34 = 29 (tuổi)

Đáp số: 29 tuổi

Câu 5. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

Bài Giải vở bài tập Toán 2 câu 5

>>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 2 bài 58: Luyện tập

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
2 2.281
Sắp xếp theo

Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

Xem thêm