Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 53: Luyện tập

Giải vở bài tập Toán 2 bài 53 trang 57

Giải vở bài tập Toán 2 bài 53: Luyện tập giúp các em học sinh biết cách thực hiện phép cộng và phép trừ để các em có thể tính nhẩm, viết và giải bài toán nhanh. Mời các em cùng luyện tập.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 53 câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 57

Câu 1. Tính nhẩm:

12 − 8 =..…

12 − 6 =..…

12 − 7 =..…

12 − 9 =..…

12 − 4 =..…

12 − 3 =.....

12 − 5 =..…

12 − 2 =.....

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

82 - 47 62 - 33 22 - 8 72 - 29

Câu 3. Tìm x:

a) x + 16 = 32 b) x + 27 = 52 c) 36 + x = 42

Câu 4. 92 con vịt, trong đó có 65 con vịt ở dưới ao. Hỏi có bao nhiêu con vịt ở trên bờ?

Câu 5. Số?

Trong hình bên có ...... hình tam giác

Giải vở bài tập Toán 2 bài 53: Luyện tập

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

12 − 8 = 4

12 − 6 = 6

12 − 7 = 5

12 − 9 = 3

12 − 4 = 8

12 − 3 = 9

12 − 5 = 7

12 − 2 = 10

Câu 2.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 53

Câu 3.

a) x + 16 = 32

x = 32 − 16

x = 16

b) x + 27 = 52

x = 52 − 27

x = 25

c, 36 + x = 42

x = 42 − 36

x = 6

Câu 4.

Tóm tắt

Có tất cả : 92 con vịt

Dưới ao : 65 con vịt

Trên bờ :…. Con vịt?

Bài giải

Số con vịt ở trên bờ là:

92 – 65 = 27 (con)

Đáp số: 27 con

Câu 5.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 53: Luyện tập

Trong hình trên có 8 hình tam giác

>>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 2 bài 54: Tìm số bị trừ

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm