Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 2 bài 119: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán 2 bài 119

Giải vở bài tập Toán 2 bài 119: Luyện tập chung với lời giải chi tiết, rõ ràng giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập đã học về phép chia và các dạng toán có liên quan tới phép chia. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 119 trang 37

Câu 1. Tính (theo mẫu):

Mẫu: 4 × 3 : 2 = 12 : 2

= 6

a, 2 × 6 : 3 =................…

=....................

5 × 4 : 2 =...............…

=................…

b, 6 : 2 × 4 =..............…

=.............…

10 : 5 × 7 =..............…

=................…

Câu 2. Tìm x:

a, X + 3 = 6

………….

X × 3 = 6

………….

b, 4 + x = 12

………….

4 × x = 12

…………

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 119: Luyện tập chung

Câu 4. Có 20 con thỏ nhốt đều vào 5 chuồng. Hỏi mỗi chuồng có mấy con thỏ?

Bài giải

...............

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Tính (theo mẫu):

Mẫu: 4 × 3 : 2 = 12 : 2

= 6

a, 2 × 6 : 3 = 12 : 3

= 4

5 × 4 : 2 = 20 : 2

= 10

b, 6 : 2 × 4 = 3 × 4

= 12

10 : 5 × 7 = 2 × 7

= 14

Câu 2. Tìm x:

a,

X + 3 = 6

X = 6 − 3

X = 3

X × 3 = 6

X = 6 : 3

X = 2

b,

4 + x = 12

X = 12 − 4

X = 8

4 × x = 12

X = 12 : 4

X = 3

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 119: Luyện tập chung

Câu 4. Có 20 con thỏ nhốt đều vào 5 chuồng. Hỏi mỗi chuồng có mấy con thỏ?

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 2 bài 119: Luyện tập chung

Bài giải

Số con thỏ được nhốt trong mỗi chuồng là:

20 : 5 = 4 (con)

Đáp số: 4 con

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Vở bài tập Toán lớp 2 Kết nối

    Xem thêm